Viisi ajatusta

Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

”Kun paikalla on eri koulutustaustaisia ihmisiä, juristit erottuvat yleensä ajattelultaan”, sanoo työeläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio, juristi ja tekniikan tohtori. Entä mikä hänen koulutuksistaan vaikuttaa hänen ajatteluunsa eniten? Mitä juristin tulisi ymmärtää työeläkejärjestelmästämme? Ja millaisia juristeja työeläkeyhtiössä tarvitaan?
Viisi ajatusta

Apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupahallinnon apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä toimii Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtajana vuodet 2017 ja 2018. Hän toivoo, että lakimiesten laaja-alaista osaamista käytetään oikeuslaitoksessa. Miten rikosoikeus on hänen poliisin työuransa aikana muuttunut? Entä milloin hän ajattelee kuin juristi?
Oikeusotsikot

Oikeuskanslerin kertomus 2016 julkaistu

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka käsittelee kertomuksessa oikeuskanslerin roolia lakien perustuslainmukaisuuden ennakollisessa valvonnassa.
Oikeusotsikot

Dottirilta brändäystyökalu

Dottirin ilmainen brändäystyökalu Searchabrand näyttää tavaramerkit, sosiaalisen median tilit ja sanan merkityksen eri kielillä.
Juristin tunnusmerkistö

65 prosenttia uusista juristeista naisia

65 prosenttia viime vuonna tehdyistä OTM-tutkinnoista oli naisten tekemiä tutkintoja. Myös naisten osuus OTT-tutkinnon suorittaneista on 15 vuoden aikana merkittävästi kasvanut.
Iloa EU-säädöksistä

Jee! Asetus matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä 

Peruuntuiko lentosi? Tietyin edellytyksin voit saada korvausta jopa 600 euroa. Viivästyneestäkin lennosta voi saada korvausta, mutta siitä lisää ensi numerossa! Juristikirje etsii ja löytää taas kesän aikana iloa tuottavia direktiivejä ja EU-asetuksia.