Heikki Kanninen ja Tuula Pynnä Suomen ehdokkaiksi Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kahteen tuomaritehtävään

Valtioneuvosto on nimennyt oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi Heikki Kannisen ja oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tuula Pynnän Suomen ehdokkaiksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi 1.9.2022 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. Kumpikin on ehdolla jatkokaudelle. Suomen ilmoitettua ehdokkaansa EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksistä kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa EU:n tason komiteaa.

Lue lisäätrending_flat

Arviointineuvosto: Lapsen näkökulma unohtui lastensuojelulain henkilöstömitoituksessa

Lastensuojelulakiin esitetään lisättäväksi sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitus. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esityksessä ei käsitellä henkilöstömitoituksen konkreettisia vaikutuksia lapsiin. Tietopohja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden nykyisestä määrästä ja asiakkaiden määrästä työntekijää kohden on yllättävän puutteellinen.

Lue lisäätrending_flat

Lausuntokierros työelämän tietosuojalain muutoksista alkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja muutosehdotuksesta yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin (ns. työelämän tietosuojalaki). Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työelämän tietosuojalain työntekijän henkilötietojen keräämistä koskevaa sääntelyä. Työnantajan oikeutta kerätä työntekijän henkilötietoja ilman tämän suostumusta laajennettaisiin.

Lue lisäätrending_flat

Uutishuone

Uutishuoneestamme löydät lehdistötiedotteet uusimmista kirjoistamme sekä kuvia kirjailijoistamme ja kirjojen kansista.