Lakiluonnos joutoalueiden metsitystuesta lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Yksityiset maanomistajat voisivat esityksen mukaan saada vuodesta 2021 lähtien tietyin ehdoin tukea joutokäytössä olevien puuttomien alueiden metsitykseen. Metsitystukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Lausuntoja voi antaa 6.7.2020 asti.

Lue lisäätrending_flat

Työttömistä 60–64-vuotiaista joka toinen pitkäaikaistyötön

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2019 lopussa Suomessa oli työttömiä 257 400, joista 60–64-vuotiaita oli 32 100 (12,5 %). Puolet 60–64-vuotiaista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyys oli tässä ikäryhmässä lähes yhtä yleistä kaikilla koulutusasteilla. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.

Lue lisäätrending_flat

Selvitys käynnistynyt: EU:n rahoitusinstrumentit kasvurahoituksessa ja yritystukien korvaajana

Selvitys EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä yritysten kasvurahoituksessa ja yritystukien osittaisena korvaajana tai täydentäjänä on käynnistetty. Selvityksen toteuttavat yhteistyössä Forefront, Etlatieto ja Slush, ja sen on tarkoitus valmistua 31.12.2020. Selvitykseen on saatu rahoitus valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnasta.

Lue lisäätrending_flat

Uutiset tuottaa Alma Talent

Juridiikan ja talouden uutiset -sivuston tarjoaa sinulle Alma Talent Kirjat ja sisältöpalvelut, joka tuottaa asiantuntijatyötä tekeville kirjallisuutta, verkkopalveluja ja koulutuksia ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.