Asianajajien must win battle – naiset on saatava pysymään alalla

Asianajoala kiinnostaa opiskelijoita, mutta muutaman vuoden työuran jälkeen vaihdetaan usein alaa. Asianajajaliiton tutkimuksissa nousevat esille alan kuormittavuus ja vaikeudet sovittaa yhteen vaativa työ ja perhe- ja muu elämä. Asianajaja Iina-Mari Supperi Bird & Birdiltä kertoo, mikä hänet on saanut viihtymään alalla ja millaisiin haasteisiin alan on vastattava.

Lue lisäätrending_flat

Tuomas Kiviranta: Tulolähdejaon uudistuksen vaikutukset maatalouden harjoittajiin

Vuoden 2020 alusta tulivat voimaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain, konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muutokset, joilla toteutetaan yhteisöjen tulolähdejaon uudistus.

Lue lisäätrending_flat

Pohjimmiltaan palautteen antamisessa ja saamisessa on kyse ihmisten välisestä kanssakäymisestä – kun ihmiset pannaan organisaatioympäristöön, asetelma saa erityisen vivahteen ja luonnollisetkin asiat monimutkaistuvat

Lähes jokaisessa ilmapiiritutkimuksessa yrityksen työntekijät ilmaisevat tyytymättömyytensä siitä, että he eivät saa tarpeeksi palautetta. On oikeastaan ikuisuuskysymys, miten esimies voisi toimia, jotta nämä tutkimustulokset muuttuisivat oleellisesti paremmiksi.

Lue lisäätrending_flat

Uutiset tuottaa Alma Talent

Juridiikan ja talouden uutiset -sivuston tarjoaa sinulle Alma Talent Kirjat ja sisältöpalvelut, joka tuottaa asiantuntijatyötä tekeville kirjallisuutta, verkkopalveluja ja koulutuksia ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.