Selvitys: Ekologinen kompensaatio tarvitsee tukevan sääntelypohjan

Itä-Suomen yliopiston johtama selvityshanke esittää, että ekologinen kompensaatio otetaan Suomessa vaiheittain käyttöön niiden luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien haittojen osalta, joita ei voida estää tai lieventää. Ekologisen kompensaation käyttöönotto edellyttäisi lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Selvityksen mukaan yksittäistä hanketta koskevan kompensaation sijasta tulisi velvoittaa kokonaisvaltaisempiin ratkaisuihin.

Lue lisäätrending_flat

Kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseen esitetään uutta sääntelyä

Hallitus esittää lakia kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä. Uuden lain tavoitteena on saattaa kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskeva EU-direktiivi voimaan Suomessa. Direktiivin mukaisessa menettelyssä yksittäiseen, kansainvälistä verotusta koskevaan tulkintaongelmaan EU-valtioiden välillä pyrittäisiin löytämään ratkaisu valtioiden välisin neuvotteluin ja viime kädessä välimiesmenettelyssä.

Lue lisäätrending_flat

Uutiset tuottaa Alma Talent

Juridiikan ja talouden uutiset -sivuston tarjoaa sinulle Alma Talent Kirjat ja sisältöpalvelut, joka tuottaa asiantuntijatyötä tekeville kirjallisuutta, verkkopalveluja ja koulutuksia ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.