Ministerit Leppä ja Mikkonen: Itämeren tilaa parannetaan ympäristö-, maatalous- ja kalastussektorien yhteisillä toimilla

Itämerta ympäröivien EU-maiden ympäristö-, kalastus- ja maatalousministerit kokoontuvat 28.9.2020 keskustelemaan yhteisistä toimista Itämeren tilan parantamiseksi. Suomea edustavat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ministerit pitävät tärkeänä vuoropuhelua eri alojen välillä ja korostavat yhteistyön merkitystä Itämeren suojelulle.

Lue lisäätrending_flat

Uutiset tuottaa Alma Talent

Juridiikan ja talouden uutiset -sivuston tarjoaa sinulle Alma Talent Kirjat ja sisältöpalvelut, joka tuottaa asiantuntijatyötä tekeville kirjallisuutta, verkkopalveluja ja koulutuksia ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.