Kuluttaja-asiamies selvittää 365 Hankinnan sähkösopimusten puhelinmyyntiä

Sähkönmyyntisopimusta ja siihen liittyvää sähkönsiirron kilpailuttamista puhelimitse markkinoivasta 365 Hankinta Oy:stä on tullut kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle runsaasti kuluttajien ilmoituksia keväästä lähtien ja kiihtyvällä tahdilla heinäkuussa. Ilmoitusten mukaan kuluttajat ovat saaneet 365 Hankinta Oy:ltä sähkönmyyntisopimuksen, vaikka eivät olisi hyväksyneet yhtiön puhelimessa esittämää tarjousta.

Lue lisäätrending_flat

Perustuslakivaliokunta on vastaanottanut ministeri Haaviston ministerivastuuasian esitutkinnan

Eduskunnan ​perustuslakivaliokunta on merkinnyt saapuneeksi Keskusrikospoliisin asiassa toimittaman esitutkintapöytäkirjan liitteineen. Keskusrikospoliisi on suorittanut asiassa esitutkinnan perustuslakivaliokunnan ja valtakunnansyyttäjänviraston pyynnöstä. Valtakunnansyyttäjänvirasto ei ole vielä esittänyt perustuslakivaliokunnalle näkemystään esitutkintapöytäkirjan sisällöstä.

Lue lisäätrending_flat

Finanssivalvonta: Markkinahintojen heilahtelu heikensi pankkien vakavaraisuussuhteita, mutta lisäpääomavaatimuksiin tehdyt helpotukset kasvattivat omien varojen ylijäämää

Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet − eli omien varojen suhde kokonaisriskin määrään − heikkenivät alkuvuonna 2020, mikä johtui erityisesti markkinahintojen voimakkaasta heilahtelusta. Kuitenkin keväällä luotonantokyvyn varmistamiseksi tehdyt päätökset lisäpääomavaatimusten laskemisesta kasvattivat pankkisektorin omien varojen ylijäämää.

Lue lisäätrending_flat

Uutiset tuottaa Alma Talent

Juridiikan ja talouden uutiset -sivuston tarjoaa sinulle Alma Talent Kirjat ja sisältöpalvelut, joka tuottaa asiantuntijatyötä tekeville kirjallisuutta, verkkopalveluja ja koulutuksia ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.