Tutkimus: Yhdenvertaisuuslain uudistuksessa on edetty oikeaan suuntaan – lakia ei vielä hyödynnetä tarpeeksi

Vuonna 2015 voimaan tulleen uudistetun yhdenvertaisuuslain keskeisenä tavoitteena oli syrjintäkiellon yhtenäistäminen ja eri syrjintäperusteiden saattaminen yhtenäisen oikeussuojan piiriin kaikilla elämänalueilla. Lainsäädännön tasolla moni uudistuksen tavoitteista on onnistunut, ja lain keinovalikoimaa pidetään yleisesti ottaen hyvänä. Eri syrjintäperusteet on aikaisempaan lakiin verrattuna huomioitu paremmin ja sääntelyä on yhdenmukaistettu.

Lue lisäätrending_flat

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: Periaatepäätökset lento- ja meriliikenteen päästöjen vähentämisestä lausunnoille

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjasi 24.11.2020, että periaatepäätökset meri- ja sisävesiliikenteen sekä lentoliikenteen päästöjen vähentämisestä voidaan lähettää lausuntokierrokselle. Periaatepäätökset ohjaavat kansainvälistä vaikuttamistyötä ja linjaavat päästöjen vähentämistä myös kotimaassa.

Lue lisäätrending_flat

YK:n kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä 25.11.2020

YK:n päätöksellä 25. marraskuuta on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Päivä aloittaa vuosittaisen 16 Days of Activism -nimisen kansainvälisen kampanjan, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota tähän merkittävään ihmisoikeusloukkaukseen. Päivän aikana valaistaan eri puolilla maailmaa tunnettuja rakennuksia kampanjan tunnusvärillä oransseiksi. Tänä vuonna valaistaan ensimmäistä kertaa myös Valtioneuvoston linna.

Lue lisäätrending_flat

Uutiset tuottaa Alma Talent

Juridiikan ja talouden uutiset -sivuston tarjoaa sinulle Alma Talent Kirjat ja sisältöpalvelut, joka tuottaa asiantuntijatyötä tekeville kirjallisuutta, verkkopalveluja ja koulutuksia ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.