Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetaan kuutta hanketta, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä vesistöihin. Hankkeissa muun muassa tunnistetaan haitta-aineiden päästölähteitä ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiselle. Lisäksi hankkeissa testataan uusia laitteita ja menetelmiä jätevesien puhdistamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi.

Lue lisäätrending_flat

Asiantuntija-arvio hallitusohjelman yritystukia koskevista linjauksista

Hallitusohjelman merkittävimmät yritystukilinjaukset liittyvät energiatukiin. Niitä koskevat uudistussuunnitelmat ovat pääosin oikeasuuntaisia. Myös päätökset yrityksille myönnettävien tutkimus- ja kehitystukien lisäyksistä ovat lähtökohdiltaan perusteltuja. T&K-avustusten kasvu tulee pääosin yritysvetoisesta TKI-paketista, jonka luonne on vielä selkiytymätön ja pitää sisällään riskejä.

Lue lisäätrending_flat

Uutiset tuottaa Alma Talent

Juridiikan ja talouden uutiset -sivuston tarjoaa sinulle Alma Talent Kirjat ja sisältöpalvelut, joka tuottaa asiantuntijatyötä tekeville kirjallisuutta, verkkopalveluja ja koulutuksia ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.