Fivan lainsäädäntöaloite taloudellisten sanktioiden käyttöalan laajentamisesta

Finanssivalvonta on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle taloudellisten sanktioiden laajentamista koskemaan nykyistä laajemmin vakuutussektorin toimijoita sekä talletuspankkien keskusyhteisöjä. Fiva haluaa myös lain sallimaa riittävää harkintavaltaa päättää voimavarojensa kohdistamisesta.

Lue lisäätrending_flat

Työryhmä valmistelemaan kevyempää tarkastusta pienille yrityksille tilintarkastuksen sijaan

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa lähiaikoina työryhmän valmistelemaan varsinaista tilintarkastusta kevyemmän, lakisääteisen tarkastuksen mahdollisuutta pienille yrityksille. Hallitus on päätynyt lausuntopalautteen vuoksi siihen, ettei se anna eduskunnalle lakiesitystä, joka olisi poistanut tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä kokonaan.

Lue lisäätrending_flat

Uutiset tuottaa Alma Talent

Juridiikan ja talouden uutiset -sivuston tarjoaa sinulle Alma Talent Kirjat ja sisältöpalvelut, joka tuottaa asiantuntijatyötä tekeville kirjallisuutta, verkkopalveluja ja koulutuksia ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.