Työntekijä haluaa säästää lomastaan lomapäiviä. Voiko työnantaja asettaa ehtoja vuosiloman säästämiselle?

Kysymyksiä työoikeudesta - Vuosiloma

Vuosilomalaki sisältää säännökset vuosiloman säästämisestä. Sopimalla säästäminen on mahdollista 18 päivää ylittävän loman osalta. Tämä merkitsee 12 päivän säästämismahdollisuutta, jos työntekijällä on vuosilomalain mukaiset täydet lomaoikeudet.

Sopimukseen perustuva säästövapaa ja työntekijän säästämisoikeuden piirissä oleva säästövapaa ovat työntekijän määräämisoikeuden suhteen samassa asemassa.

Jos säästämisestä ei sovita, on työntekijällä oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan eli ns. talviloman osuus. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos säästäminen aiheuttaisi työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Jos työntekijä haluaa säästää lomaansa, on asiasta neuvoteltava siinä yhteydessä, kun työnantaja kuulee työntekijää loman ajankohdasta.

Työntekijä määrää, minä vuonna säästövapaa pidetään. Ensisijaista on sopia pitoaika työnantajan kanssa. Ellei pitoajasta sovita, voi työntekijä päättää siitä ilmoittamalla ajankohdan työnantajalle vähintään neljä kuukautta etukäteen. Työantaja ei voi asettaa kattoa säästövapaan määrälle, mutta voi tietysti olla sopimatta 18 lomapäivän ylittävästä säästövapaasta.

Suositeltavaa on laatia säästövapaiden pitämisestä suunnitelma erityisesti tilanteeseen, jossa työntekijän poissaolo on pitkäaikainen.

Säästövapaata pidettäessä sovelletaan normaaleja periaatteita lomapalkan laskemisesta, loman siirtämisestä työkyvyttömyyden takia ja lomakorvauksesta työsuhteen päättyessä. Yleensä säästövapaata pidettäessä on maksettava myös lomaraha, ellei sitä ole maksettu jo aiemmin. Säännöstä lomakorvauksen maksamisesta sovelletaan myös silloin, kun työntekijä osa-aikaistetaan tai lomautetaan toistaiseksi ennen säästövapaan pitämistä.

Työehtosopimuksissa voi olla säästövapaan kaltaisia määräyksiä oikeudesta säästää esimerkiksi lomaraha tai muita rahaeriä vapaaksi. Tällaisten vapaiden nimitykset voivat vaihdella (esimerkiksi joustovapaa) ja järjestelmän yksityiskohdat on kirjattu kyseiseen työehtosopimukseen.

Työaikalaissa (872/2019) on säännökset paikallisesti sovittavasta työaikapankista, johon voidaan siirtää työaikalain mukaisia eriä pidettäväksi palkallisena vapaana. Työehtosopimuksissa on myös määräyksiä työaikapankista.

Peruste: vuosilomalain (162/2005) 27 §.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja niihin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Kysymykset vastauksineen on julkaistu myös kootusti Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -kirjoissa sekä Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksessa, josta löydät lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä.

Lue lisää: