Toomas Kotkas julkisoikeuden professoriksi Helsingin yliopistoon

Kotkas on toiminut oikeusneuvoksena ja sosiaalioikeuden professorina

Toomas Kotkas (Kuva: Atelier Nyblin)

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos Toomas Kotkas on valittu Helsingin yliopiston professoriksi julkisoikeuden oppiaineessa.

Kotkas on toiminut yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Toomas Kotkakselta on viime vuosina ilmestynyt Alma Talentin kustantamana seuraavat teokset:

Toomas Kotkas: Rajat ylittävä sosiaalioikeus

Kaarlo Tuori, Toomas Kotkas: Sosiaalioikeus

Toomas Kotkas, Heikki Kallio, Jaana Palander: Ulkomaalaisoikeus

Lue lisää: