Kilpailun tarkoitus ja teemat

Alma Talent Työoikeus -kirjoituskilpailun tarkoituksena on edistää laadukkaan ja käytännönläheisen työ- ja sosiaalioikeudellisen tutkimuksen julkaisemista. Kirjoituskilpailun vuoden 2017 teemana on ”Työ ja työelämä muuttuvat, muuttuuko oikeus?”

Palkinto voidaan myöntää kirjoitukselle, joka
• käsittelee työelämän muutosten työ- tai sosiaalilainsäädännölle asettamia haasteita,
• vastaa käytännön työelämän ongelmakohtiin,
• edistää työ- ja sosiaalioikeudellista tutkimusta ja sen kytkemistä käytäntöön tai
• käsittelee muun oikeudenalan ongelmiin linkittyviä työ- tai sosiaalioikeuden kysymyksiä.

palkintokategoriat ja kirjoitusten laajuus

Kirjoituksille on kolme kilpailukategoriaa:
• käytännönläheinen, enintään 5 sivua, max 12 000 merkkiä. Palkinto 500 €.
• tieteellinen, enintään 25–30 sivua, max 62 000 merkkiä. Palkinto 1000 €.
• tiedeartikkeli, enintään 75 sivua, max 165 000 merkkiä (myös OTM pro gradut sekä oikeusnotaarin tutkintoon liittyvät kirjalliset työt). Palkinto 1500 €.

Kaikki tekstit voivat olla yhden kirjoittajan kirjoituksia tai yhteisartikkeleita. Kirjoittaja voi osallistua kilpailuun useammalla kirjoituksella. Tekstien tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Osallistumisoikeus

Osallistumisen ehdot: Tekstiä tai sen merkittävää osaa ei ole julkaistu aiemmin.

Osallistumalla kilpailuun kirjoittaja antaa Alma Talent Prolle oikeuden kirjoituksen julkaisemiseen valitsemassaan printti- ja/tai sähköisessä kanavassa yksin tai osana laajempaa kokonaisuutta. Julkaisun yhteydessä mainitaan se, että teksti on osallistunut Alma Talent Työoikeus -kirjoituskilpailuun.

kilpailuun ilmoittautuminen

Määräaika vuoden 2017 kilpailuun lähetettäville kirjoituksille on 31.12.2017 mennessä.

Kirjoitusten toimitusosoite: Tekstit pyydetään lähettämään sähköpostilla arja.lappetelainen@almamedia.fi. Tekstit välitetään kilpailun tuomaristolle nimettöminä.

tuomaristo ja palkintojenjako

Kilpailun tuomariston muodostavat tuomariston puheenjohtaja Työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo, professori Niklas Bruun, Hanken, johtaja Maria Löfgren, Akava ry ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän Keskusliitto. Tuomariston sihteerinä toimii sisältöpäällikkö Arja Lappeteläinen, Alma Talent Pro.
Alma Talent Työoikeus -kirjoituskilpailun palkinnot jaetaan vuoden 2018 aikana. Palkitseminen edellyttää, että kirjoitus täyttää tuomariston asettamat laadulliset kriteerit ja että palkintokategoriaan on osallistunut vähintään kolme kirjoitusta. Palkinto voidaan jakaa kaikissa kolmessa palkintokategoriassa.

#rohkeuskirjoittaa