Suomeen tarvitaan uudenlaista palveluosaamista ja -älyä. Meiltä löytyy erinomaisia tuotteita ja palveluja, jotka vain odottavat niiden kaupallistamista maailman huipulle.

Palvelubaletti on kehittämämme suomalaisen palvelujohtamisen työkalu, jonka avulla yrityksen on mahdollista nostaa tuotteen tai palvelun jalostusarvoa – saada siis tuotteistaan parempaa hintaa. Palvelubaletti kokoaa yhteen ne kriittiset osa-alueet, joita kehittämällä jokainen yritys kykenee tavoittelemaan toimialansa huippua.

Palvelubaletin avulla parannetaan yrityksen palveluosaamista ja kehitetään palvelujohtamista.

Menestyvien yritysten palvelustrategioita yhdistää halu korkeaan laatuun ja huippusuoritukseen. Näiden yritysten ytimessä on myös halu palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin – luksuspalveluasenteella! Täydellinen palveluelämys syntyy pienten yksityiskohtien ja hienovaraisten nyanssien johtamisella. Palvelubaletissa yrityksen asiakaspolun jokainen yksityiskohta on mietitty ja loppuun asti hiottu – aivan kuten huippubalettiesityksissä. Balettia treenataan tuhansia tunteja; samoin palveluosaamista voidaan harjoitella.

luksuskokemus

Palvelubaletin keskiössä on luksusasenne, jonka ympärille muut elementit rakentuvat. Toinen elementti eli luksuskokemus syntyy ihmisten kohtaamisesta ja eri aistien kautta. Se perustuu toiminnalliseen huippuosaamiseen eli asiakaspalvelun korkeaan laatuun, ammattiylpeyteen sekä asiakkaan saamaan luksuselämykseen. Eri aistihavainnot puolestaan synnyttävät asiakkaalle esteettisiä kokemuksia, jotka herättävät myönteisiä tunteita tuotetta tai palvelua kohtaan.

Työkalu on kuin koreografia, jota noudattamalla kehitetään yrityksen asiakaslähtöistä luksuspalvelustrategiaa. Palvelubaletin painopiste on ylivertaisen palveluelämyksen synnyttämisessä myös silloin, kun yritys myy konkreettisia tuotteita. Yhteistä kaikille luksustuotteille tai – palveluille – on, että kuluttajalle syntyy wow-elämys.

Palvelubalettiin kuuluu olennaisesti virheiden korjaamisen prosessi – mokaa ja yllätä. Luksustasolla tähdätään virheettömyyteen, mutta erehdyksiltä ei koskaan voida täysin välttyä. Virheiden korjaamiseenkin kannattaa suhtautua vakavasti. Kun mokataan, virheenkorjauksesta tulisi rakentaa asiakkaalle wow-elämys. Virheen oikaisusta on mahdollista tehdä osa yrityksen tuottamaa luksuskokemusta.

Kirjoittajat Satu Väkiparta ja Kristiina Palmgren ovat kehittäneet palvelubaletti-konseptin ja kirjoittaneet yhdessä Nina Broströmin kanssa kirjan Luksus – suomalainen osaaminen kilpailuetuna. Kirja yhdistää ensimmäistä kertaa luksusliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaiseen osaamiseen. Kirjassa luksusta tarkastellaan viitekehyksenä, joka on muokattavissa lähes kaikkeen liiketoimintaan. Kirja toimii myös keskustelunavaajana kuluttajasektorin korkeimman tason, luksuksen, koko Suomen elinkeinoelämälle tarjoamista mahdollisuuksista kansantalouden uutena kasvutaskuna.