Common law -oikeusjärjestelmälle tyypillinen oikeustapauspohjaisuus on monimutkaistanut sopimuksissa käytettyä kieltä, ja johtanut loputtoman pitkiin ja yksityiskohtaisiin sopimuksiin. Sopimuksen tulkinta lähtee kuitenkin aina sovellettavasta laista. ”Best efforts” saa Englannin lain alla täysin toisenlaisen merkityksen verraten siihen, kuinka huolettomalta se meidän pohjoismaiseen korvaamme kuulostaa. Toisaalta taas termeihin ”force majeure” tai ”gross negligence” ei sisälly mitään erityistä oikeudellista merkitystä Englannissa. Käsitteiden merkitys saattaa vaihdella myös oikeudenalakohtaisesti, ja termien varomaton käyttö voikin helposti johtaa katastrofaalisiin lopputuloksiin.

Sopimusneuvotteluissa amerikkalaiset ovat tunnettuja suoruudestaan –  kaikki kortit lyödään pöytään heti kättelyssä, eikä pöydän takana turhia kursailla. Tästä huolimatta standardisopimuksien suurelle suosiolle löytyy syynsä; kovan hierarkian takia pöydän toisella puolella selkä suorassa istuvalla kaverilla ei ole välttämättä kompetenssia tehdä sopimukseen minkäänlaisia muutoksia. Venäjällä sopimusten on kestettävä yllättävätkin muutosriskit ja muutoksiin on pystyttävä reagoimaan ketterästi. Aasiassa sopimusprosessi on oma performanssinsa, jonka askeleet vaihtelevat paljon jopa maiden sisällä.

Kansainvälinen liiketoiminta on arkipäivää yhä useammalle yritykselle, mutta kansainvälinen riita ja oikeudenkäynnit ovat valtava riski. Huolellisesti laadittu sopimus ehkäisee riitoja, ja toimii turvana riitatilanteessa. Kansainvälisen neuvottelu- ja sopimusprosessin hallinta haastaa kuitenkin kokeneemmankin ammattilaisen, sillä sopimusta laatiessa on ymmärrettävä neuvottelukulttuurin lisäksi, miten eri lausekkeiden ja sanamuotojen käyttö voivat vaikuttaa sopimuksen sisältöön ja tulkintaan.

Menestyminen kansainvälisen kilpailun ehdoilla edellyttää toimintaympäristön ja käytäntöjen ymmärtämistä, ja vaatii sopimuksen laatijalta paljon – jopa pilkku väärässä paikassa voi tulla kalliiksi, eikä pohjoismaalaista kohtuullisuutta tunneta!

 

Senior Legal Counsel Leena Kuusniemi, Rovio Entertainment ja Head of Legal Asia Pacific Andrew Ong, KONE jakavat kokemuksiaan kansainvälisistä sopimusneuvotteluista Sopimukset kansainvälisessä liiketoiminnassa  -seminaarissa. Seminaarissa kuullaan muun muassa käytännönläheistä pohdintaa siitä, miten eri lausekkeiden ja sanamuotojen käyttö vaikuttaa sopimuksen sisältöön sekä tulkintaan, ja mihin kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa on varauduttava.