Yritysverotuksen ennustettavuuden comeback

Verotuksen tärkein oikeusperiaate on laillisuusperiaate. Periaatteen mukaan verosta on säädettävä lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista. Laillisuusperiaatteella taataan oikeusvarmuus ja ennustettavuus, jotka ovat oikeusvaltion keskeisiä arvoja.

Miten tässä digihöykytyksessä oikein pärjää? Kolme vinkkiä digiajan strategille

Timo Santalainen teki osuvan huomion strategiatyöstä Alma Talentin blogikirjoituksessaan. Hänen mukaansa johtamisen käytännöt on kyllä viilattu yrityksissä usein huippuunsa, mutta ne sopivat pääosin ennustettavaan ja lineaarisesti kehittyvään maailmaan. Ongelma on vain siinä, että aikamme on ennustamatonta.

Nyt kannustetaan lahjoittamaan metsää!

Metsälahjavähennyksessä on kysymys siitä, että luonnollisella henkilöllä on tietyin edellytyksin oikeus tehdä metsätalouden puhtaasta pääomatulosta lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saamastaan metsästä suorittamansa lahjaveron perusteella metsälahjavähennys.

Vuorovaikutustaitoja voi kehittää

Olen Hanna Rajalahden kanssa kirjoittanut kirjan Vuorovaikutus johtajan työssä. Minulta on jo muutaman kerran kysytty, mistä syntyi idea kirjaan tai miksi kirja tästä aiheesta. Yksinkertainen vastaus on, koska koemme aiheen niin tärkeäksi. Asian tärkeyttä voi tosin eritellä tarkemminkin. Mieleen tulee nopeasti ainakin neljä eri tekijää, jotka motivoivat kirjoittamaan.

Avoin strategointi luo elinvoimaa

Liikeyritysten, julkishallinnon ja muiden organisaatioiden johto on viime vuosikymmenten aikana oppinut tekemään tasokasta strategiatyötä. Systemaattinen, viimeisintä yksityiskohtaa myöten ajateltu johtamisjärjestelmä lukemattomine lomakkeineen ja tarkkoine aikatauluineen on vaikuttava ohjausväline – vakaassa toimintaympäristössä.

Kun pilkun paikka ratkaisee

Common law -oikeusjärjestelmälle tyypillinen oikeustapauspohjaisuus on monimutkaistanut sopimuksissa käytettyä kieltä ja johtanut loputtoman pitkiin ja yksityiskohtaisiin sopimuksiin. Sopimuksen tulkinta lähtee kuitenkin aina sovellettavasta laista.

Mikään ei ole niin surullista kuin tyhjä disko

Otsikon lausahdus löytyy etiopialaisen prinssi Asfa-Wosse Asseratin kirjasta Sivistynyt käytös. Sanonta kuvaa erinomaisesti mitä tapahtuu, kun tapahtuman kutsuvieraslista on laadittu huolimattomasti ja väärin.

Menestyksen rekrytointi ja kuinka se tehdään!

Rekrytointi on johtamista, strategian jalkauttamista, tavoitteiden selkeyttämistä ja tulevaisuuden rakentamista – siis ehdottomasti johtajan tärkein tehtävä.

Kuluttajansuoja on enemmän kuin yksittäinen riita

Kuluttajansuojalakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen kulutushyödykkeiden tarjontaan yrityksiltä kuluttajille. Kuluttajansuojalaki mielletään kuitenkin liian usein yksittäisiä riitoja koskevaksi laiksi. Toki lakiin sisältyy säännöksiä esimerkiksi tavaran virheestä, mutta ennen kaikkea laissa säädetään siitä, millaista kuluttajiin kohdistuvan mainonnan tulisi olla, millaiset ovat kohtuulliset vakio-, luotto- ja takuuehdot ja miten verkkokaupan ylläpitäjän tulisi toimia. Kuluttajansuojalain säännökset eivät siis sovellu vain yksittäisiin ristiriitatilanteisiin, vaan ne antavat pohjaa markkinointiin, asiakaspalvelun menettelytapoihin sekä kohtuullisiin ja selkeisiin sopimusehtoihin.

Seuraako työkykyjohtamista unijohtaminen?

Muutosjohtaminen, etäjohtaminen, työkykyjohtaminen, työhyvinvointijohtaminen ja työaikajohtaminen. Muun muassa näitä uusia yhdyssanoja on viime vuosina lanseerattu kieleen ja johtamiskoulutukseen kuvaamaan johtajuuden eri osa-alueita.