Valintoihin yhteistoiminnan hengessä

Tiesitkö, että voit työnantajana joutua vastuuseen henkilöstöedustajan valintamenettelyn virheellisyydestä, jos olet yhteistoiminnassa neuvotellut ”väärin valitun” edustajan kanssa?

Lopetetaan työpaikkakiusaaminen-termin käyttäminen!

Saitko varoituksen, kun et puhunut palaverissa? Kertoiko pomosi sinulle, että tässä työpaikassa ei sinulle ole enää jatkoa, koska asut liian kaukana työpaikasta tai aliarvioiko hän perusteettomasti työtuloksiasi? ”Unohtuiko” nimesi yrityksesi joululahjalistalta?

Mikä pelastaisi markkinajohtajan?

Digiaika on huumaantunut startupeista. Hieman kärjistäen kaikki, mitä startupeissa tehdään, näyttäytyy hienona ja hohdokkaana, kun taas perinteisimmissä yrityksissä työskentely leimautuu harmaaksi ja tylsäksi puurtamiseksi. Tämä ei voisi on kauempana totuudesta.

Yritysverotuksen ennustettavuuden comeback

Verotuksen tärkein oikeusperiaate on laillisuusperiaate. Periaatteen mukaan verosta on säädettävä lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista. Laillisuusperiaatteella taataan oikeusvarmuus ja ennustettavuus, jotka ovat oikeusvaltion keskeisiä arvoja.

Miten tässä digihöykytyksessä oikein pärjää? Kolme vinkkiä digiajan strategille

Timo Santalainen teki osuvan huomion strategiatyöstä Alma Talentin blogikirjoituksessaan. Hänen mukaansa johtamisen käytännöt on kyllä viilattu yrityksissä usein huippuunsa, mutta ne sopivat pääosin ennustettavaan ja lineaarisesti kehittyvään maailmaan. Ongelma on vain siinä, että aikamme on ennustamatonta.

Nyt kannustetaan lahjoittamaan metsää!

Metsälahjavähennyksessä on kysymys siitä, että luonnollisella henkilöllä on tietyin edellytyksin oikeus tehdä metsätalouden puhtaasta pääomatulosta lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saamastaan metsästä suorittamansa lahjaveron perusteella metsälahjavähennys.

Vuorovaikutustaitoja voi kehittää

Olen Hanna Rajalahden kanssa kirjoittanut kirjan Vuorovaikutus johtajan työssä. Minulta on jo muutaman kerran kysytty, mistä syntyi idea kirjaan tai miksi kirja tästä aiheesta. Yksinkertainen vastaus on, koska koemme aiheen niin tärkeäksi. Asian tärkeyttä voi tosin eritellä tarkemminkin. Mieleen tulee nopeasti ainakin neljä eri tekijää, jotka motivoivat kirjoittamaan.

Avoin strategointi luo elinvoimaa

Liikeyritysten, julkishallinnon ja muiden organisaatioiden johto on viime vuosikymmenten aikana oppinut tekemään tasokasta strategiatyötä. Systemaattinen, viimeisintä yksityiskohtaa myöten ajateltu johtamisjärjestelmä lukemattomine lomakkeineen ja tarkkoine aikatauluineen on vaikuttava ohjausväline – vakaassa toimintaympäristössä.

Kun pilkun paikka ratkaisee

Common law -oikeusjärjestelmälle tyypillinen oikeustapauspohjaisuus on monimutkaistanut sopimuksissa käytettyä kieltä ja johtanut loputtoman pitkiin ja yksityiskohtaisiin sopimuksiin. Sopimuksen tulkinta lähtee kuitenkin aina sovellettavasta laista.