Kaarlo TuoriKaarlo Tuori, professori, Helsingin yliopisto

”Monelle juristillekin näyttää olevan vaikeaa ymmärtää, että perustuslaki ei ole päivänpolitiikan väline vaan luo sille pelisäännöt, joiden tarkoituksena on turvata niin demokratia kuin perusoikeudet ja oikeusturva kulloisenkin poliittisen enemmistön oikuilta.”

 

 

 

Jaakko JonkkaJaakko Jonkka, dosentti, oikeuskansleri emeritus

”Ei-juristeja on monenlaisia; jotkut ymmärtävät paremmin, jotkut huonommin. Vahvasti yleistäen voidaan sanoa, että ei-juristeille vaikeinta on ymmärtää lakien tulkintaa ja tulkinnanvaraisuutta. Erityisesti sitä, että monimutkaisiin oikeudellisiin kysymyksiin ei aina ole löydettävissä yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Vaativimmillaan ratkaisu syntyy erisuuntaisten näkökohtien punninnalla. Tässä sanottu korostuu väljien ja arvosidonnaisten perustuslain säännösten kohdalla. Niiden tulkinnassa ollaan lisäksi monesti oikeuden ja politiikan veteen piirretyllä rajapinnalla. Tämän mieltäminen voi olla maallikolle vaikeaa – mutta ei se ole aina juristillekaan helppoa. Vaikeaa on ymmärtää sitäkin, että yhtäältä perustuslaki asettaa yhteiskunnalliselle päätöksenteolle tiukat oikeudelliset reunaehdot, mutta toisaalta perustuslaki joustaa johonkin mittaan yhteiskunnan muutosten mukana.”

 

Leena MeriLeena Meri, kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen

”Juristin on helpompi päästä nopeasti perustuslain tulkintaan ja yleensäkin laintulkintaan, koska juristi hahmottaa koko oikeusjärjestelmän ja sen mihin kaikkeen mikäkin vaikuttaa sekä mitä vastaavia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä samankaltaisuuksia on lainsäädännössä. Juristin koulutukseen kuuluu osana tietää oikeuslähteiden hakeminen, merkitys, etusija tms. Ammatissa on myös oppinut lukemaan lakitekstiä ja ymmärtää terminologian. Samoin oikeustapausten merkitys aukeaa eri tavoin: onko kyseessä ennakkotapaus tai äänestyspäätös ja mihin kaikkeen tapaus antaa vastauksen.”

 

Markku FredmanMarkku Fredman, asianajaja, Asianajotoimisto Fredman & Månsson

”Kaikki ei-juristit ja viimeaikaisesta keskustelusta päätellen myös aika moni juristikaan ei tunnu ymmärtävän sitä, kuinka hienoa on se, että meillä on perustuslaki, joka oikeasti asettaa rajoja sille, mitä kulloinenkin hallitus ja eduskuntaenemmistö voi tehdä. Keskustelussa esillä olleet DDR:n ja muun entisen Itä-Euroopan perustuslait lupasivat ummet ja lammet, mutta käytännössä ne olivat vain paperia. Viranomaiset vakoilivat ja kurittivat kansalaisiaan miten halusivat, eikä maasta saanut lähteä. Tuntuu siltä, että jotkut haluaisivat meillekin juuri tällaisen DDR-tyyppisen perustuslain, joka on pelkkä kaunis kulissi, ilman mitään käytännön vaikutusta.”

 

 

Kimmo SasiKimmo Sasi, varatuomari, perustuslakivaliokunnan pj 2003-2011

”Ei-juristi ei ymmärrä perustuslain tulkinnanvaraisuutta vaan kuvittelee, että se antaa yksiselitteiset vastaukset kysymyksiin vaikka johtopäätökset tehdään tulkinnalla.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Juristikirjeen toimitus