Knut AastebølNorjalainen korkeimman oikeuden esittelijä Knut Aastebøl oli ehtinyt vierailla Finlandia-talon lisäksi Suomen korkeimmassa oikeudessa. Hänen mukaansa pohjoismaiset juristit ovat kulttuurisista syistä ajattelutavaltaan varsin samankaltaisia. Muiden maiden oikeuskäytäntöön tutustuminen antaa kuitenkin hyvän näköalan esimerkiksi eroihin eri maiden oikeuksien työtavoissa.

 

Kirsti Uusitalo ja Outi AnttilaKirsti Uusitalo ja Outi Anttila korkeimmasta oikeudesta odottivat perjantaipäivältä muun muassa Allan Rosasin ja norjalaisen Eivind Kolflaathin puheenvuoroja. He totesivat myös, että etenkin opiskelijoilla on tarvetta ruotsin kielellä julkaistulle suomalaiselle oikeuskirjallisuudelle. Vaikka juristin tutkinnon voi periaatteessa suorittaa myös ruotsin kielellä, käytännössä tämä on hankalaa suurimman osan kirjallisuudesta ollessa suomenkielistä.

 

Julia Nordin JohanssonLapsiasiamiehen toimistossa Tukholmassa lakimiehenä työskentelevä Julia Nordin Johansson piti skandinaavisia oikeusjärjestelmiä hyvin samankaltaisina. Siksi on hyödyllistä kuulla kokemuksia valmisteilla olevien lainsäädäntöuudistusten onnistumisesta muissa maissa. Esimerkkinä hän mainitsi Ruotsissa tekeillä olevan lasten oikeuksia koskevan lain, jollainen Norjassa on jo olemassa.

 

Linn Sederström, Emelie LavérLinköpingiläiset käräjä- ja hallinto-oikeuksien viskaalit Linn Sederström ja Emelie Lavér kertoivat tapaavansa työssään ulkomaalaisia vain satunnaisesti, asianosaisina ja todistajina. Suomalaisen juridiikan kääntämistä ruotsiksi he pitivät tarpeellisena sekä työelämässä toimiville että opiskelijoille.

 

Oskar Hoffmann, Boel Hilding Berggren, Pernilla McAleveyOskar Hoffmann Tukholman kamarioikeudesta oli Nordiska Juristmötetissä jo toista kertaa, Tukholman käräjäoikeuden notaarit Boel Hilding Berggren ja Pernilla McAlevey puolestaan ensikertalaisia. Kukaan kolmikosta ei työssään ole juurikaan tekemisissä muunmaalaisten juristien kanssa, joten he pitivät näiden tapaamista kokoontumisen merkittävimpänä antina.

 

Jenna MaloLoppusuoralla opinnoissaan oleva Jenna Malo työskentelee harjoittelijana markkinaoikeudessa ja oli ensimmäistä kertaa Juristmötetissä. Hän kehui tapahtumassa valinnutta yhteenkuuluvuuden tunnetta, ajankohtaisia aiheita ja kiinnostavia puhujia. Erityisellä mielenkiinnolla hän kertoi seuraavansa puheenvuoroja, jotka antoivat kansainvälistä näkökulmaa tuomioistuintyöhön.

 

 

 

 

Kristoffer NerlandNorjan korkeimman oikeuden esittelijä Kristoffer Nerland kertoi tuntevansa muutamia USA:ssa työskenteleviä suomalaisjuristeja. Hänen mukaansa suomalaiset ja norjalaiset ovat ihmisinä varsin samanlaisia – ja koska juristitkin ovat ihmisiä, heistäkään ei suuria eroja löydy. Juristmötetissä Nerlandin suurimmat odotuksensa kohdistuivat ohjelman loppuun ja keskusteluun, joka koski sopimus- ja deliktivastuiden suhdetta.

 

Mikael Pauli ja David SäfweMikael Pauli Ruotsin hallituskansliasta ja David Säfwe Svean hovioikeudesta olivat kokoontumisessa toistamiseen. Kumpikaan ei tällä kertaa odottanut mitään erityistä puheenvuoroa tai aihetta; he nauttivat tilaisuuden koko konseptista ja myös Juristmötetin sosiaalisesta puolesta.

 

 

 

Teksti: Juristikirjeen toimitus