”Jos juristi haluaa kasvuyritykseen töihin, nyt on hyvä mahdollisuus, mutta muuntautumiskykyä ja -halua pitää olla”, neuvoo Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta – itsekin juristi. Santavirta kertoo saaneensa useita puheluita, joissa pyydetään ohjeita ja vinkkejä juristeille, jotka haluavat vaihtaa alaa ja aloittaa esimerkiksi kasvu- tai startup-yrityksessä. Näin hän neuvoo:

1.       Seuraa minne pääomasijoitusyhtiöt sijoittavat

”Suomen pääomasijoitusyhdistyksen nettisivuilla luetellaan yritykset, joihin pääomasijoituksia tällä hetkellä tehdään. Usein voimakkaaseen kasvuun tähtäävisssä yrityksissä tarvitaan erilaisia osaajia. Kun avainpelaajia mietitään, juristilla on mahdollisuus.”

Opettele viestimään osaamisestasi ja hakeudu tehtäviin ja paikkoihin, joissa voit oppia uutta, esimerkiksi asiantuntijasta johtajaksi.

2.      Juristeja tarvitaan aloilla, joita sekä säädellään voimakkaasti että joilla on menossa murros

”Fintech, kyberturvallisuus, tietosuoja ja kaikki alat, joissa palveluja muutetaan digitaaliseksi. Juristilla voi olla paljonkin näkemystä siitä, miten uutta kasvua voidaan saada aikaan säännellyillä aloilla.”

3.      Näytä että olet uudistumiskykyinen, verkostoidu, viesti ja markkinoi

”Verkostoidu – jotta voit kertoa osaamisestasi, sinun pitää tuntea toivealasi avainihmisiä. Osoita, että juridiikan osaamisen lisäksi, olet valmis hyppäämään uusiin haasteisiin. Opettele viestimään osaamisestasi ja hakeudu tehtäviin ja paikkoihin, joissa voit oppia uutta, esimerkiksi asiantuntijasta johtajaksi.  Kasvuyrityksessä jokaisen tulee osata viestintää ja markkinointia, ja niin tulevaisuudessa kaikissa muissakin tehtävissä.”