Hallitus esittää valtion virkamieslakiin muutosta, jonka mukaan valtion virkaan valittaessa valittavan henkilön nuhteettomuudesta on varmistuttava nimitysharkinnassa sekä siitä, että valittavalla ei ole virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamista vaarantavia sidonnaisuuksia. Samalla esitetään turvallisuuslakiin muutosta, jonka mukaan turvallisuusviranomaiset voivat selvittää virkaan nimitettävän ulkomaansidonnaisuuksia nykyistä laajemmin. Lisää tietoa oikeusministeriön sivuilta.