Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimus perustuu muun muassa rekisteriaineistoihin, kyselyihin ja haastatteluihin.

Tutkimuksen havaintoja:
Suuri osa suunnitelmista tehdään asiakirjamateriaalin perusteella, mikä ei vastaa lain tavoitetta.

Suunnitelmista puuttuu konreettisia tavoitteita, esimerkiksi koulutus, monia tavoitteita pidettiin myös liian epärealistisina tai ylimalkaisina.

Suunnitelmien toteuttamisen seuranta oli puutteellista, eikä tavoitteiden toteutumisen arvioinnille ollut yhteinäisiä kriteerejä.

Avovankiloissa vangit olivat tyytyväisiä, suljetuissa vankiloissa tyytymättömiä suunnitelmien yksilöllisyyteen.

Tutkimus luettavissa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin sivuilta