Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävään 16 hakemusta

Yhteistoiminta-asiamiehen seuraava viisivuotinen toimikausi alkaa 1.1.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut 16 hakemusta yhteistoiminta-asiamiehen tehtävään.

Tehtävään ovat hakeneet Matti Heiskanen, Harri Hietala, Antti Hänninen, Merja Ingberg, Elisa Kumpula, Anu-Tuija Lehto, Piotr Marko Lehtonen, Ville Salmi, Joel Salminen, Eerik Tarkki, Keijo Tarnanen ja Jussi Thilman. Neljä hakijaa ei halua nimeään julkisuuteen.

Nimityksen tekee valtioneuvosto työministerin esittelystä.

Yhteistoiminta-asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja on riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan. Toimikausi on viisi vuotta.

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston tehtävänä on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa valvomalla yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Lisäksi yhteistoiminta-asiamiehen toimisto valvoo henkilöstörahastoja. Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä.

Lisätietoja yhteistoiminta-asiamiehestä työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue lisää: