Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 7/9 (henkilö-, perhe ja perintöoikeus)

Suomen Laki -hakupalvelun toimittamia tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

Henkilö-, perhe ja perintöoikeuden alalla 1.1.2019 voimaan tulevat mm.:

  • So700_0_0_p VNA turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä on muutettu SSK:n numerolla 1103/2018.
  • Si111 Henkilötietolaki  on korvattu SSK:n numerolla 1050/2018 (tietosuojalaki).
  • Si111a L henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 1054/2018.
  • Si119 Nimiasetus on korvattu SSK:n numerolla 838/2018.
  • Si114 Rikosrekisterilaki on muutettu SSK:n numerolla 1055/2018 ja 1114/2018.

Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1160/2018 saakka.

Lue myös:

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 1/9 (rikos- ja prosessioikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 2/9 (vero-oikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 3/9 (ympäristö, asuminen ja rakentaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 4/9 (julkisoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 5/9 (työoikeus ja HR)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 6/9 (yritykset ja yhteisöt)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 7/9 (henkilö-, perhe ja perintöoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 8/9 (rahoitus, vakuutus ja sijoittaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 9/9 (sopimus- ja velkasuhteet)

Lue lisää: