Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 6/9 (yritykset ja yhteisöt)

Suomen Laki -hakupalvelun toimittamia tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

Yritysten ja yhteisöjen sääntelyssä tulevat 1.1.2019 voimaan  mm. seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Vi124 Postilaki on muutettu SSK:n numerolla 997/2018.
 • Vi209 L vaarallisten aineiden kuljetuksesta on muutettu SSK:n numerolla 1007/2018.
 • Vi301_0_0_a L matkustaja-aluksen henkilöluetteloista on muutettu SSK:n numerolla 988/2018.
 • Yr121 L yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä on muutettu SSK:n numerolla 1132/2018.
 • Yr203 L perintätoiminnan luvanvaraisuudesta on korvattu SSK:n numerolla 411/2018.
 • Yr208 L valmismatkaliikkeistä on muutettu SSK:n numerolla 1127/2018.
 • Yr209 L majoitus- ja ravitsemistoiminnasta on muutettu SSK:n numerolla 1126/2018.
 • Yr700_0_0_j L biopolttoaineista ja bionesteistä on muutettu SSK:n numerolla 952/2018.
 • Ma707_0_0_c VNA kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä on muutettu SSK:n numerolla 1100/2018.
 • Si405b L vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista on muutettu SSK:n numerolla 1009/2018.
 • Yr125_0_0_a L Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä on muutettu SSK:n numerolla 1060/2018.
 • Yr512 L kuluttajariitalautakunnasta on muutettu SSK:n numerolla 1082/2018.
 • Yr517 L kuluttajaneuvonnasta SSK:n numerolla 1081/2018.
 • Ma604 Yhteismetsälaki on muutettu SSK:n numerolla 567/2018.
 • Yr708_0_0_c Mittauslaitelaki on muutettu SSK:n numerolla 1130/2018.
 • Ma214 Taimiaineistolaki on muutettu SSK:n numerolla 375/2018.
 • Ma615 L metsänviljelyaineiston kaupasta on muutettu SSK:n numerolla 374/2018.
 • Ma212_0_0_a L lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain (164/1934) kumoamisesta 554/2018.

Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1160/2018 saakka.

Lue myös:

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 1/9 (rikos- ja prosessioikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 2/9 (vero-oikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 3/9 (ympäristö, asuminen ja rakentaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 4/9 (julkisoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 5/9 (työoikeus ja HR)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 6/9 (yritykset ja yhteisöt)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 7/9 (henkilö-, perhe ja perintöoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 8/9 (rahoitus, vakuutus ja sijoittaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 9/9 (sopimus- ja velkasuhteet)

Lue lisää: