Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 5/9 (työoikeus ja HR)

Suomen Laki -hakupalvelun toimittamia tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

Työoikeuden alalla 1.1.2019 voimaan tulevat mm. seuraavat säädökset ja säädösmuutokset: 

 • Ve308_1_6_a Verohallinnon työjärjestys on korvattu SSK:n numerolla 1091/2018.
 • El101_10_153_a SosTMA työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2017 on korvattu SSK:n numerolla 1042/2018.
 • El101_11_166_a SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SSK:n numerolla 1141/2018.
 • El101_12_179_b SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SSK:n numerolla 1142/2018.
 • El101_4_83_a SosTMA elinaikakertoimesta vuodelle 2018 on korvattu SSK:n numerolla 923/2018.
 • El101_6_100_a SosTMA palkkakertoimesta vuodelle 2018 on korvattu SSK:n numerolla 836/2018.
 • El101_6_100_b SosTMA työeläkeindeksistä vuodelle 2018 on korvattu SSK:n numerolla 837/2018.
 • El109_4_22_a L Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta on muutettu SSK:n numerolla 1098/2018.
 • El124_0_0_z3 L valtion eläketurvan rahoituksesta on muutettu SSK:n numerolla 1061/2018.
 • Ty103 Valtion virkamieslaki on muutettu SSK:n numerolla 883/2018, SSK:n numerolla 1011/2018 ja  SSK:n numerolla 1062/2018.
 • Ty103_0_0_a L Suomen Pankin virkamiehistä on muutettu SSK:n numerolla 891/2018.
 • Ty106a L kunnallisesta viranhaltijasta on muutettu SSK:n numerolla 1063/2018.
 • Ty121_10_90_a L laivaväen lääkärintarkastuksista on muutettu SSK:n numerolla 974/2018.
 • Ty221 L koulutuksen korvaamisesta on muutettu SSK:n numerolla 1073/2018.
 • Ty300_0_0_e SosTMA turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2018 on korvattu SSK:n numerolla 1143/2018.
 • Ty604 L työttömyysetuuksien rahoituksesta on muutettu SSK:n numerolla 522/2018, SSK:n numerolla 523/2018,  SSK:n numerolla 1072/2018 ja SSK:n numerolla 1076/2018.
 • Vi300_0_0_m L laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta on muutettu SSK:n numerolla 578/2018 ja SSK:n numerolla 976/2018.
 • Vi300_0_0_q L laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella on muutettu SSK:n numerolla 975/2018.
 • Vi300_0_0_x L laiva-apteekista on muutettu SSK:n numerolla 972/2018.
 • El120_9_114_a SosTMA yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2018 on korvattu SSK:n numerolla 1041/2018.
 • El301_0_5_a VNA vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista on korvattu SSK:n numerolla 911/2018.

Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1160/2018 saakka.

Lue myös:

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 1/9 (rikos- ja prosessioikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 2/9 (vero-oikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 3/9 (ympäristö, asuminen ja rakentaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 4/9 (julkisoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 5/9 (työoikeus ja HR)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 6/9 (yritykset ja yhteisöt)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 7/9 (henkilö-, perhe ja perintöoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 8/9 (rahoitus, vakuutus ja sijoittaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 9/9 (sopimus- ja velkasuhteet)

Lue lisää: