Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 3/9 (ympäristö, asuminen ja rakentaminen)

Suomen Laki -hakupalvelun toimittamia tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

Ympäristöä, asumista ja rakentamista koskevia, 1.1.2019 voimaantulevia muutoksia ovat muun muassa:

 • Ma107_0_0_a VNA maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2018 on korvattu SSK:n numerolla 1101/2018.
 • Ym101 Kiinteistönmuodostamislaki on muutettu SSK:n numerolla 561/2018.
 • Ym115 L vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä on muutettu SSK:n numerolla 565/2018.
 • Ym201 Maankäyttö- ja rakennuslakia on muutettu SSK:n numerolla 562/2018 ja 873/2018.
 • Ym201_19_148_a L eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä on muutettu SSK:n numerolla 958/2018.
 • Ym203 Maantielaki on muutettu SSK:n numerolla 980/2018.
 • Ym203_1_4_a LiikMA maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta 933/2018.
 • Ym207 L yksityisistä teistä on korvattu SSK:n numerolla 560/2018.
 • Ym208 VNA yksityisistä teistä on korvattu SSK:n numerolla 1069/2018.
 • Ym208a L tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä on muutettu SSK:n numerolla 1005/2018.
 • Ym209 Kaivoslaki on muutettu SSK:n numerolla 568/2018.
 • Ym305 Ulkoilulaki on muutettu SSK:n numerolla 564/2018.
 • Ym401 Ympäristönsuojelulaki on muutettu SSK:n numeroilla 1018/2018 ja 1077/2018.
 • Ym401_2_15_b VNA moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista on muutettu SSK:n numerolla 1070/ 2018.
 • Ym401_2_9_c VNA kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista 858/2018.
 • Ym402a_0_0_b L lentoliikenteen päästökaupasta on muutettu SSK:n numerolla 978/2018.
 • Ym416 L kasvinsuojeluaineista on muutettu SSK:n numerolla 372/2018.
 • Ym418 L vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta on muutettu SSK:n numerolla 1128/2018.
 • Ym422 L öljysuojarahastosta on muutettu SSK:n numerolla 1019/2018.
 • Ym426 Jätelaki on muutettu SSK:n numeroilla 445/2018 ja 967/2018.
 • Ym506b L eläinten kuljetuksesta on muutettu SSK:n numerolla 953/2018.
 • Ym609 Merenkulun ympäristönsuojelulaki on muutettu SSK:n numeroilla 581/2018, 824/2018, 990/2018 ja 1013/2018.
 • Ym613 Vesihuoltolaki on muutettu SSK:n numerolla 1013/2018.
 • Ym711 L Maanmittauslaitoksesta on korvattu SSK:n numerolla 1025/2018.
 • Ym711_1_3_a MtMA Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista on korvattu SSK:n numerolla 1088/2018.
 • Ym711_2_6_a VNA Maanmittauslaitoksesta on korvattu SSK:n numerolla 1068/2018.

Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1168/2018 saakka.

Lue myös:

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 1/9 (rikos- ja prosessioikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 2/9 (vero-oikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 3/9 (ympäristö, asuminen ja rakentaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 4/9 (julkisoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 5/9 (työoikeus ja HR)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 6/9 (yritykset ja yhteisöt)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 7/9 (henkilö-, perhe ja perintöoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 8/9 (rahoitus, vakuutus ja sijoittaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 9/9 (sopimus- ja velkasuhteet)

Lue lisää: