Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 1/9 (rikos- ja prosessioikeus)

Suomen Laki -hakupalvelun toimittamia tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.

1.1.2019 tulevat voimaan rikos- ja prosessioikeuden alueella mm. seuraavat säädösmuutokset:

 • Pr101 Oikeudenkäymiskaari on muutettu SSK:n numeroilla 107/2018 ja 422/2018.
 • Pr401 Tuomioistuinlaki on muutettu SSK:n numerolla 885/2018.
 • Pr405 L korkeimmasta oikeudesta on muutettu SSK:n numerolla 886/2018.
 • Pr413 L korkeimmasta hallinto-oikeudesta on muutettu SSK:n numerolla 887/2018.
 • Pr102 L oikeudenkäynnistä rikosasioissa on muutettu SSK:n numerolla 423/2018.
 • Pr104 L oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa on muutettu SSK:n numerolla 1122/2018.
 • Pr215 Sotilasoikeudenkäyntilaki on muutettu SSK:n numerolla 889/2018.
 • Pr419 L oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa on muutettu SSK:n numerolla 888/2018.
 • Pr434 L oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä on muutettu SSK:n numerolla 1057/2018.
 • Si310 L syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta  on muutettu SSK:n numerolla 106/2018.
 • Pr401_10_10_a VNA erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta on muutettu 261/2018.

 

 • Ri101 Rikoslaki on muutettu SSK:n numeroilla 102/2018 ja 1051/2018.
 • Ri215 Vankeuslaki on muutettu SSK:n numerolla 104/2018.
 • Ri216 L sakon täytäntöönpanosta on muutettu SSK:n numeroilla 425/2018, 1052/2018 ja 1058/2018.
 • Ri225 L henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa on muutettu SSK:n numerolla 105/2018 ja 1059/2018.
 • Ri301 Esitutkintalaki on muutettu SSK:n numerolla 424/2018.
 • Ri302 Pakkokeinolaki on muutettu SSK:n numerolla 101/2018.
 • Ri303 VNA esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta on muutettu SSK:n numerolla 1134/2018.
 • Ri304 Tutkintavankeuslaki on muutettu SSK:n numerolla 103/2018.
 • Ri308 L rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä on muutettu SSK:n numerolla 413/2018.
 • Si115a L rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä on muutettu SSK:n numerolla 1056/2018.
 • Si111a uusi L henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 1054/2018.
 • Si114 Rikosrekisterilaki on muutettu SSK:n numeroilla 1055/2018 ja 1114/2018.

Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1160/2018 saakka.

Lue myös:

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 2/9 (vero-oikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 3/9 (ympäristö, asuminen ja rakentaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 4/9 (julkisoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 5/9 (työoikeus ja HR)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 6/9 (yritykset ja yhteisöt)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 7/9 (henkilö-, perhe ja perintöoikeus)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 8/9 (rahoitus, vakuutus ja sijoittaminen)

Vuodenvaihteessa voimaantulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia 9/9 (sopimus- ja velkasuhteet)

Lue lisää: