Vuoden 2021 alusta voimaan tulevia verohallinnon päätöksiä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista verohallinnon päätöksistä ja niiden muutoksista, jotka tulevat voimaan tammikuussa.

Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 1060/2020.

Tammikuussa 2021 tulevat voimaan seuraavat verohallinnon päätökset tai niiden muutokset:

 • Uusi VHp 662/2020 itse annetun ilmoituksen sisällöstä, voimassaolosta ja menettelystä, jolla sen luotettavuus todetaan.
 • VHp vuonna 2019 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta on korvattu VHp:lla 717/2020.
 • VHp pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä on korvattu VHp:lla 739/2020.
 • VHp metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta on korvattu VHp:lla 740/2020.
 • VHp veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta on korvattu VHp:lla 811/2020.
 • VHp kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta on korvattu VHp:lla 824/2020.
 • VHp verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019 on korvattu VHp:lla 827/2020.
 • VHp vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista on korvattu VHp:lla 829/2020.
 • Uusi VHp 888/2020 oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista.
 • VHp veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta on korvattu VHp:lla 889/2020.
 • VHp sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista on korvattu VHp:lla 890/2020.
 • VHp kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista on korvattu VHp:lla 891/2020.
 • Uusi VHp 892/2020 valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp 893/2020 sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan, verottoman sähkövarastonpitäjän ja sähkön edelleen luovuttajan annettavista tuensaajakohtaisista tiedoista.
 • VHp ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä on korvattu VHp:lla 939/2020.
 • Uusi VHp 976/2020 hakemuksessa veron palauttamisesta vamman perusteella ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp 977/2020 hakemuksessa veron palauttamisesta autoverolain 11, 23, 24 ja 25 §:ssä tarkoitetusta ajoneuvosta ilmoitettavista tiedoista. 
 • Uusi VHp 978/2020 ajoneuvon käytön perusteella määrättävän veron vaatimuksessa ilmoitettavissa tiedoista.
 • Uusi VHp 979/2020 vientipalautuksen hakemisessa ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp 980/2020 hakemuksessa henkilön vakituisen asuinpaikan selvittämiseksi ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp 981/2020. hakemuksessa verottoman käytön enimmäisajan pidentämisestä eräissä tapauksissa ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp 982/2020. rekisteröinnissä autoverotuksessa rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp 1004/2020 ajoneuvon rekisteröintiluvasta.
 • Uusi VHp 1005/2020  ajoneuvon käytöstä pidettävästä ajopäiväkirjasta.
 • Uusi VHp 1006/2020 ajoneuvon käyttöönottoilmoituksella ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp  1007/2020 ajoneuvon verottomasta käytöstä ja ajoneuvon luovuttajan verottoman käytön päättymisestä ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp 1014/2020 autoveroilmoituksen peruuttamisesta.
 • Uusi VHp 1015/2020 autoveroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista.
 • Uusi VHp 1016/2020 autoverotuksen muistiinpanovelvollisuudesta, muistiinpanoista ja tositteiden säilyttämisestä.
 • VHp veroilmoituksessa annettavista tiedoista on korvattu VHp:lla 1057/2020.
 • VHp pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä on korvattu VHp:lla 1059/2020.

***

Lue lisää: