Voiko työnantaja keskeyttää määräaikaisen lomautuksen ja edellyttää työntekijän osallistuvan esimerkiksi työpalaveriin?

Määräaikainen lomautus alkaa lomautusilmoituksen perusteella, jossa ilmoitetaan lomautuksen kesto. Lomautuksen kestäessä työnantajalle voi tulla tarve teettää tilapäinen työ tai siirtää ilmaantuneen työn vuoksi lomautuksen alkamista.

Kuva: Arlington Research / Unsplash

Määräaikaisen lomautuksen keskeyttäminen

Työsopimuslaissa ei ole määräyksiä määräaikaisen lomauttamisen peruuttamisesta tai siirtämisestä. Työntekijän ei ole pakko suostua määräaikaisen lomautuksen keskeyttämiseen tai siirtämiseen. Tällöin voidaan joutua tilanteeseen, joka edellyttää lomautuksen jatkamiseksi uutta lomautusilmoitusta.

Tarkoituksenmukaista kuitenkin on, että tarjolla olevaa työtä voidaan tehdä ja lomautusta jatkaa sen jälkeen välittömästi. Myös työehtosopimuksen ulkopuolella olevan työntekijän kanssa voidaan sopia lomautuksen yhteydessä, että työntekijä tulee tekemään työtä, jos sitä määräaikaisen lomautuksen aikana ilmenee.

Työehtosopimusmääräykset

Useissa työehtosopimuksissa on määräyksiä lomautuksen peruuttamisesta, siirtämisestä ja tilapäisen työn teettämisestä lomautuksen aikana. Tällöin jo lomautuksen alettua työnantaja ja työntekijä voivat ennen työn alkamista sopia lomautuksen keskeyttämisestä, mikäli lomautus edelleen jatkuu välittömästi tilapäisen työn tekemisen jälkeen uutta lomautusilmoitusta antamatta. Keskeytyksestä sovittaessa työnantaja ilmoittaa tilapäisen työn arvioidun kestoajan.

Toistaiseksi voimassa oleva lomautuksen lopettaminen

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu. Tällöinkin voidaan sopia, että työntekijä palaa työhön heti, kun työtä ilmenee.

Jos työntekijä on muualla työssä lomautuksen aikana, on hänellä oikeus irtisanoa toisen työnantajan kanssa tehty työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Viimeksi selostetut määräajat on säädetty niin, että työntekijällä on mahdollisuus irtaantua muusta työstä palatakseen varsinaiseen työhönsä.

Se, että työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi muuta työtä, vaikuttaa käytännössä myös siihen, kuinka työntekijä voi sopia lomautuksen keskeyttämisestä tilapäisen työn tekemisen ajaksi.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työoikeudesta Hietalan ja Kaivannon teoksissa:

101 kysymystä ja vastausta henkilöstöjärjestelyistä yritysten muutos- ja poikkeustilanteissa (Alma Talent, huhtikuu 2020)

Esimiehen käsikirja 2020 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent, huhtikuu 2020)

Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa (Hietala – Kaivanto – Hurmalainen, Alma Talent, 2019)

Työsuojeluvastuuopas (Hietala – Kaivanto – Hurmalainen, Alma Talent, 2019)

Lue lisää: