Voiko työmatkalla tehtyä työtä pitää palkallisena työaikana?

Kysymyksiä työoikeudesta - Työaika

Kuva: Jussi Hellsten

Työpaikalla ei ole ratkaisevaa merkitystä, kun puhutaan työn tekemisestä, paitsi jos työ edellyttää läsnäoloa esimerkiksi asiakaspalvelun tai yhteistyön kannalta. Varsinkin asiantuntijatyötä voidaan tehdä etänä kotona, matkalla tai muualla kuin toimistossa. Uusi työaikalaki, joka tulee voimaan 1.1.2020, muuttaa kotona tai etänä tehdyn työn työaikalain piiriin kuuluvaksi. Työmatkalla tehtävän työn osalta ratkaisevaa jatkossa on, mitä siitä on sovittu työntekijän ja työnantajan kesken.

Työaikalain mukaan työmatkaa ei lueta työajaksi, ellei matkaa ole pidettävä varsinaisena työsuorituksena. Matka-aika ei ole työaikalain mukaan korvattavaa aikaa, ellei niin ole sovittu työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa.

Työpaikan ulkopuolella tehtävä etätyö ei kuulu työaikalain piiriin, ellei työnantajan pysty valvomaan työtä. Kuitenkin varsin tavallista on, että työntekijä tekee työtä matkan aikana.

Jos matkustaminen kuuluu työnkuvaan, niin usein sovitaan, että erillisiä matka-aikakorvauksia ei makseta. Matkatyötä tekevä saa kuitenkin normaalin työpäivän korvauksen matkatöistä silloinkin, kun työnteon aika ja matkustamisen yhteisaika jäävät alle tai menee yli normaalin työpäivän mukaisen ajan. Työntekijä on kuitenkin työnantajan käytettävissä koko ajan.

Monet asiantuntijatyöt eivät ole paikkaan sidottuja, joten etätöihin ja työmatkojen hyödyntämiseen kannattaa suhtautua käyttäen harkintaa, jossa otetaan huomioon sekä työntekijän että työyhteisön ja työnantajan edut.

Ks. työaikalain 4 §:n  3 momentti.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös kootusti Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: