Voiko määräaikaisen työntekijän lomauttaa tai osa-aikaistaa?

Lomauttamista ja osa-aikaistamista koskevia säännöksiä ei sovelleta määräaikaisiin työntekijöihin aivan samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleviin.

Kuva: Matt Hoffman, Unsplash

Lomauttamista ja osa-aikaistamista koskevat pääsäännöt

Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun tilapäistä keskeyttämistä, ja se vaatii lomautusperusteen. Lomautusperusteita ovat pysyvä työn väheneminen tai tilapäinen työn väheneminen. Lomauttaminen voidaan toteuttaa kokoaikaisesti tai työaikaa lyhentämällä. Lomautettaessa on noudatettava lomautusilmoitusaikaa, joka on laissa 14 päivää. Lomautus voi perustua myös työnantajan ja työntekijän sopimukseen, jonka syynä on työnantajan toiminta tai taloudellinen tila. Tällöin voidaan sopia myös lomautusilmoitusajasta.

Osa-aikaistaminen tarkoittaa työajan pysyvää lyhentämistä ja palkan alentamista. Se vaatii taloudellisen tai tuotannollisen irtisanomisperusteen ja irtisanomisajan noudattamista. Laissa irtisanomisajat riippuvat työsuhteen kestosta ja ovat 14 päivästä kuuteen kuukauteen.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Määräaikaisen työntekijän lomauttamisesta on laissa erityissäännös. Sen mukaan työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työntekijän vain, jos hän on sijainen ja jos sijaistettavan saisi vallitsevassa tilanteessa lomauttaa. Laissa ei kielletä sitä, että määräaikaisen työntekijän kanssa tehdään edellä kuvattu sopimus lomauttamisesta. Suurimman osan vuodesta 2020 oli koronaviruksesta johtuen voimassa poikkeussäännös, joka mahdollisti määräaikaisen työntekijän lomauttamisen samalla tavalla kuin toistaiseksi palkatun työntekijän.

Määräaikaisen työntekijän osa-aikaistaminen

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa työsopimuslaissa olevilla irtisanomisperusteilla, (mutta työntekijästä johtuvilla purkuperusteilla sen voi purkaa). Edellä olevasta seuraa, että määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti muuttaa osa-aikaiseksi. Sen sijaan aina on sallittua sopia työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi.

Sekamuotoinen työsopimus

Oikeuskäytännössä on hyväksytty määräaikainen työsopimus, jossa on irtisanomisehto (KKO 2006:4). Tällaisen sekamuotoisen sopimuksen voi irtisanomisen vaihtoehtona ja osana kokonaisuutta myös lomauttaa. Tällöinkään lomautus ei ole mahdollinen, jos työ on vähentynyt irtisanomisperustetta vähemmän, eli vain tilapäisesti. Irtisanomisperuste mahdollistaa irtisanomisen vaihtoehtona myös osa-aikaistamiseen.

 

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

**

Lisää työoikeudesta esimerkiksi seuraavissa Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon teoksissa:

Työsopimuslaki käytännössä (Hietala – Hurmalainen – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

Esimiehen käsikirja 2021 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent 2021)

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2021 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

101 kysymystä ja vastausta henkilöstöjärjestelyistä yritysten muutos- ja poikkeustilanteissa (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa (Hietala – Kairinen – Kaivanto – Schön, Alma Talent, 2019)

Uusi yhteistoimintalaki käytännössä (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, ilmestyy lokakuussa 2021)

 

Lue lisää: