Verotulojen kehitys: Verohallinto keräsi tammi–toukokuussa 2021 veroja yhteensä 32 319 miljoonaa euroa

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi–toukokuussa 14 903 miljoonaa, joka oli 707 miljoonaa (+5,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 12 978 miljoonaa, joka oli 527 miljoonaa (+4,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi–toukokuussa 3 140 miljoonaa, joka oli 644 miljoonaa (+25,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi–toukokuun kertymä kasvoi verovuoteen 2020 liittyneissä lisäennakoissa sekä verovuoden 2021 ennakkoveroissa.

Arvonlisäveroa kertyi tammi–toukokuussa 8 095 miljoonaa, joka oli 576 miljoonaa (+7,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Lue lisää: