Verotulojen kehitys: Verohallinto keräsi tammi-syyskuussa 2021 veroja yhteensä 56 029 miljoonaa euroa

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi–syyskuussa 24 689 miljoonaa, joka oli 1 016 miljoonaa (+4,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 23 662 miljoonaa, joka oli 1 043 miljoonaa (+4,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi–syyskuussa 4 916 miljoonaa, joka oli 1 180 miljoonaa (+31,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi–syyskuun kertymä kasvoi erityisesti verovuoden 2021 ennakkoveroissa.

Arvonlisäveroa kertyi tammi–syyskuussa 14 897 miljoonaa, joka oli 1 733 miljoonaa (+13,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Lähde ja lisätietoja: Verohallinnon tiedote.

Lue lisää: