Verotulojen kehitys: Verohallinto keräsi tammi–huhtikuussa 2022 veroja yhteensä 27 818 miljoonaa euroa

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi–huhtikuussa 12 582 miljoonaa, joka oli 696 miljoonaa (+5,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 10 814 miljoonaa, joka oli 482 miljoonaa (+4,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi–huhtikuussa 3 364 miljoonaa, joka oli 719 miljoonaa (+27,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa kertyi tammi–huhtikuussa 6 890 miljoonaa, joka oli 499 miljoonaa (+7,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Lue lisää: