Verohallinto lähettänyt kehotuskirjeitä tulorekisteri-ilmoittamisesta

Verohallinto arvioi palkkatiedot ja määrää verot ja veronkorotuksen, jos asiakas ei anna tulorekisteriin yhtään palkkatietoilmoitusta tai erillisilmoitusta kehotuskirjeessä mainittuun määräpäivään mennessä.

Verohallinto on lähettänyt työnantajille kehotuskirjeet ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä ja työnantajan sairausvakuutusmaksun vertailusta tammikuun verokaudelta viikolla 9. Kehotuskirjeet helmikuun verokaudelta lähetetään viikolla 12.

Kehotuskirjeessä kerrotaan, että Verohallinto arvioi palkkatiedot ja määrää verot ja veronkorotuksen, jos asiakas ei anna tulorekisteriin yhtään palkkatietoilmoitusta tai erillisilmoitusta viimeistään kirjeessä mainittuna määräpäivänä. Mahdollinen arvio ja veronkorotus poistetaan, kun ilmoitukset annetaan ja ne saapuvat tulorekisteristä Verohallinnon järjestelmään. Vuonna 2019 myöhästymismaksua ei määrätä.

Paperinen tulorekisteri-ilmoitus

Tulorekisteri on saanut purettua paperisten ilmoitusten käsittelyssä olleen ruuhkan. Verohallinto pahoittelee joillekin asiakkaille lähettämiään aiheettomia kehotuskirjeitä.

Normaalisti tiedot päivittyvät Verohallinnon järjestelmään ja edelleen OmaVeroon muutamassa arkipäivässä. Jos paperisessa ilmoituksessa on ollut virhe, lähettää tulorekisteri asiakkaalle asiaa koskevan virheilmoituskirjeen. Asiakkaan tulee odottaa, että tieto päivittyy OmaVeroon tai että tulorekisteristä tulee kirje ilmoitukseen liittyen. Samaa ilmoitusta ei tule antaa uudelleen, etteivät tiedot tulisi tulorekisteriin kahteen kertaan.

Ilmoitukset voi antaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa (tulorekisteri.fi).

Tiedot siirtyvät tulorekisteristä Verohallintoon viiveellä

Tietojen siirtymisessä tulorekisteristä Verohallinnon järjestelmään ja asiakkaan OmaVeroon on aina viive, normaalisti tietojen tulisi näkyä toisena arkipäivänä ilmoittamispäivän jälkeen. Paperi-ilmoituksissa viive voi olla pidempi.

OmaVerossa näkyvät tiedot ovat Verohallinnon laskema kooste tulorekisteriin annetuista ilmoituksista.

Ennakonpidätyksenalaisten palkkojen sekä työnantajasuoritusten yhteismäärät näkyvät OmaVerossa aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tämän jälkeen tulorekisteriin tehdyt muutokset (mitätöinnit, korjaukset ja uudet ilmoitukset) päivittyvät OmaVeroon parin arkipäivän viiveellä.

Lisätietoa:

Lähde: Verohallinto

Lue lisää: