Verkkokirjahyllyssä syyskuussa ilmestyneet uutuudet

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää yli 500 ammattikirjaa. Tutustu syyskuun uutuuksiin!

Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet

Urpo Kangas

Teos antaa selkeän yleiskuvan käytännössä yleisimmistä perhe- ja jäämistöoikeudellisista tilanteista ja teos soveltuukin erinomaisesti oppikirjaksi. Tämän lisäksi teoksessa käydään läpi myös harvinaisempia tulkintatilanteita, joten teoksesta hyötyvät myös perhe- ja jäämistöoikeuden ammattilaiset.

Lue lisää

Hyllyssä: Perhe- ja perintöoikeus

 

Rikosoikeuden yleinen osa - Vastuuoppi

Jussi Tapani, Matti Tolvanen, Tatu Hyttinen

Rikosoikeuden ja rikosoikeusjärjestelmän toiminnan ymmärtäminen edellyttää rikosoikeuden keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja teorioiden hallintaa. Avain rikosoikeuden systematiikan ymmärtämiseen on rikosoikeudellisen vastuun yleiset edellytykset eli rikosoikeuden yleiset opit.

Lue lisää

Hyllyssä: Rikos- ja prosessioikeus

Sijoittajan verotus ja verosuunnittelu

Elina Fasóulas, Petri Manninen, Ville Niiranen

Kirja esittelee kattavasti tämän päivän sijoitusinstrumenttien verokysymykset. Mukaan ovat päässeet niin talletukset, joukkovelkakirjalainat, asunnot, osakkeet, sijoitusrahastot ja metsäomaisuus kuin warrantit, johdannaiset, kapitalisaatiosopimukset ja vakuutukset sekä monet muut tuotteet.

Lue lisää

Hyllyssä: Taloushallinto

Virkamiesoikeuden perusteet

Seppo Koskinen, Heikki Kulla

Virkamiesoikeuden perusteet -kirja on yleisesitys valtion ja kuntien virkamiesoikeudesta. Kirjassa käsitellään kattavasti ja ajantasaisesti oikeudenalan keskeiset lohkot, kuten virkasuhdejärjestelmä, virantäyttö, viranomaisen ja virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet, virkaehtosopimusoikeus ja virkasuhteen päättäminen.

Lue lisää 

Hyllyssä: Julkisoikeus

 

Arkistoon syyskuussa siirtyneitä:

Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet

Virkamiesoikeuden perusteet 

 

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja. Verkkokirjahyllyssä on yksitoista hyllykokonaisuutta – Työoikeus, Yritysoikeus, Julkisoikeus, Siviilioikeus, Asuminen ja ympäristöoikeus, Perhe- ja perintöoikeus, Rikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, Taloushallinto, Verotus ja Esimiestyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta.Voit valita käyttöösi yhden hyllyn, useiden hyllyjen yhdistelmän tai koko Verkkokirjahyllyn. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Lue lisää: