Verkkokirjahyllyssä lokakuussa ilmestyneet uutuudet

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää yli 500 ammattikirjaa. Tutustu lokakuun uutuuksiin!

Verkkokirjahylly

Ammattimainen sijoittaminen

Kallunki,  Martikainen,  Niemelä

Ammattimainen sijoittaminen kuvaa sijoitusprosessin vaihe vaiheelta – samalla tavoin kuin ammattimaiset sijoittajat tekevät sijoituspäätöksensä. Oman sijoitustilanteen kartoittamisesta ja riskinsietokyvyn tunnistamisesta edetään aina sijoitusten onnistumisen mittareihin saakka.

Lue lisää 

Hyllyssä: Taloushallinto

Globaali johtaminen

Sydänmaanlakka

Kirjassa tarkastellaan johtamista globaalissa ekosysteemissä. Ihmisen älykkyys on kehittynyt vuosituhansien aikana valtavasti, mutta se on vienyt ihmiskunnan tilanteeseen, jossa olemme vaaraksi itsellemme ja koko maapallolle.

Lue lisää 

Hyllyssä: Esimiestyö

Jakamistalousjuridiikan käsikirja

Päläs, Määttä (toim.)

Artikkelikokoelma esittelee kattavasti jakamistalouden oikeudellisia ominaispiirteitä ja pureutuu jakamistaloudelle keskeisiin oikeudellisiin erityiskysymyksiin.

Lue lisää

Hyllyssä: Yritysoikeus

Johtajanaiset

Kuistiala

Johtamisopas ja käsikirja suomalaiselle naiselle. Johtavassa asemassa olevat naiset kertovat tarinansa ja parhaat oivalluksensa työelämästä, johtamisesta ja mitä huipulle pääseminen vaatii.

Lue lisää

Hyllyssä: Esimiestyö

Osakeyhtiö III - Corporate governance

Mähönen, Villa

Osakeyhtiö-teossarjan kolmas osa käsittelee corporate governancea koskevaa osakeyhtiölain sääntelyä. Teos esittelee osakeyhtiön perustamista koskevat säännökset, yhtiön keskeiset toimielimet ja niiden toimintaperiaatteet sekä yhtiön purkamiseen ja rekisteristä poistamiseen liittyvät toimet.

Lue lisää

Hyllyssä: Yritysoikeus

Tarkastus ja arviointi kunnissa ja kuntayhtymissä

Ala-Aho, Oulasvirta, Leppänen

Kunnan ja kuntayhtymän arviointi- ja tarkastustoiminta koostuu tarkastuslautakunnan vastuulla olevasta arviointitoiminnasta, tilintarkastuksesta sekä sisäisestä tarkastuksesta. Julkisyhteisöissä arviointi- ja tarkastustoiminnalla on suuri rooli varainkäytön valvonnassa, ja sen kanssa on tekemisissä laaja joukko toimijoita.

Lue lisää

Hyllyssä: Julkisoikeus

 

Tiedustelumenetelmät 

Lohse, Honkanen, Meriniemi

Teoksessa jokaisesta tiedustelumenetelmästä esitellään juuri sitä koskevat käyttöedellytykset ja -rajoitukset sekä päätöksentekomenettely. Esitystä havainnollistetaan tyyppiesimerkeillä ja muun ohella menetelmäkonkurrenssia koskevilla soveltamisohjeilla.

Lue lisää

Hyllyssä: Julkisoikeus

Yrityksen laskentatoimi

Ikäheimo, Malmi, Walden

Teokseen on koottu yrityksen laskentatoimen ydinalueet ja kerrottu niiden merkitys päätöksentekijälle.

Lue lisää

Hyllyssä: Taloushallinto

 

Arkistoon lokakuussa siirtyneitä:

Yrityksen laskentatoimi

 

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja. Verkkokirjahyllyssä on yksitoista hyllykokonaisuutta – Työoikeus, Yritysoikeus, Julkisoikeus, Siviilioikeus, Asuminen ja ympäristöoikeus, Perhe- ja perintöoikeus, Rikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, Taloushallinto, Verotus ja Esimiestyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta.Voit valita käyttöösi yhden hyllyn, useiden hyllyjen yhdistelmän tai koko Verkkokirjahyllyn. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Lue lisää: