Verkkokirjahyllyn viimeisimmät uutuudet

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää yli 500 ammattikirjaa. Tutustu huhtikuun ja toukokuun uutuuksiin!

Verkkokirjahylly

Elinkeinotulon verotus

Matti Myrsky, Marianne Malmgren

Elinkeinotulon verotus on kattava ja systemaattinen elinkeinotuloverotuksen perusteos. Teoksessa selvitetään elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskennan periaatteet, tappiontasauksen sääntely, yritysjärjestelyjen verotusta sekä konsernien ja yrityksen omistajien tuloverokysymyksiä.

Lue lisää

Hyllyssä: Verotus

Hallintolainkäyttö

Anu Koivuluoma, Mirjami Paso, Petri Saukko, Veijo Tarukannel,  Matti Tolvanen

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tuli voimaan 1.1.2020 ja se kumosi hallintolainkäyttölain. Uusi hallintoprosessilaki sääntelee aikaisempaa kattavammin ja informatiivisemmin oikeudenkäyntiä hallintoasioissa. Laki sisältää lukuisia muutoksia hallintolainkäyttöä koskevaan sääntelyyn.

Lue lisää

Hyllyssä: Julkisoikeus 

 

Jäämistöositus ja kuolinpesä 

Tapani Lohi

Jäämistöosituksella tarkoitetaan puolison kuoltua toimitettavaa ositusta, jossa on mukana kuolleelta puolisolta jäänyt perillistaho. Teoksessa käsitellään aihetta sekä perillistahoon kuuluvien osakkaiden että osakaspiirin ulkopuolisten etutahojen, kuten legaatinsaajien, perittävän velkojien ja pesäosuuden ulosmittausvelkojien kannalta.

Lue lisää

Hyllyssä. Perhe- ja perintöoikeus

Konkurssioikeus

Mikko Könkkölä,  Tuula Linna 

Konkurssioikeus on perusteellinen ja käytännönläheinen teos konkurssilaista ja EU:n maksukyvyttömyysasetuksesta. Teoksessa selvitetään konkurssimenettelyn koko kulku selkeästi aihepiireittäin ryhmiteltynä. Tarpeellisessa laajuudessa käydään läpi myös konkurssia sivuavia oikeudenaloja, kuten ulosottoa, velkojien maksunsaantijärjestystä ja takaisinsaantia. Kirjassa on mukana oikeuskäytäntöä sekä konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksia.

Lue lisää

Hyllyssä: Rikos- ja prosessioikeus

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset

Aulis Aarnio, Urpo Kangas, Timo Räbinä

Tämä perunkirjoituksen uskotuille miehille ja perillisille kirjoitettu teos antaa selkeät vastaukset kaikenkokoisten ja -laatuisten kuolinpesien peruskysymyksiin. 

Lue lisää

Hyllyssä: Perhe- ja perintöoikeus

Rahapelilainsäädäntö ja markkinat

Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö ja markkinat -kirjan kolmas painos kokoaa niin muuttuneen lainsäädännön kuin esittelee markkinoiden muutosta eri Euroopan maissa.

Lue lisää

Hyllyssä: Yritysoikeus

Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus

Markku Helin

Teos on systemaattinen esitys Suomen kansainvälisestä perhe-, lapsi- ja perintöoikeudesta. Siinä selvitetään oikeudellisia kysymyksiä, joita syntyy, kun perhesuhteella on liittymiä yhtä useampaan valtioon.

Lue lisää

Hyllyssä: Perhe- ja perintöoikeus

Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana

Janne Ruohonen

Kirjassa otetaan huomioon kansainvälisten tilintarkastusalan ISA-standardien merkitys hallinnon tarkastuksen sisällöllisessä määrittelyssä. Lisäksi kartoitetaan tilintarkastajan tarkastusvelvollisuuden rajoja, ja mallinnetaan hallinnon tarkastuksessa noudatettavia keskeisiä periaatteita.

Lue lisää

Hyllyssä: Taloushallinto

Tuloverolaki käytännössä

Jaakko Ossa

Tuloverolaki käytännössä on käytännönläheinen perusesitys henkilöverotuksen keskeisistä kysymyksistä. Kirjassa käsitellään useiden ja monipuolisten esimerkkien avulla sekä ansio- että pääomatulojen verokohtelu.

Lue lisää

Hyllyssä: Verotus 

Verosuunnittelun oikeudelliset ja yhteiskunnalliset rajat

Reijo Knuutinen

Tässä ajankohtaisessa kirjassa käydään läpi verosuunnittelun näkökulmasta relevantteja oikeudellisia seikkoja, ja verosuunnittelun rajoja tarkastellaan erityisesti oikeustapausten valossa. Lisäksi kirjassa tarkastellaan niitä keinoja, joilla veron kiertämiseen Suomessa ja kansainvälisesti puututaan.

Lue lisää

Hyllyssä: Verotus

Arkistoon siirtyneitä:

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset (2016)

Tuloverolaki käytännössä  (2013)

 

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja. Verkkokirjahyllyssä on yksitoista hyllykokonaisuutta – Työoikeus, Yritysoikeus, Julkisoikeus, Siviilioikeus, Asuminen ja ympäristöoikeus, Perhe- ja perintöoikeus, Rikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, Taloushallinto, Verotus ja Esimiestyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta.Voit valita käyttöösi yhden hyllyn, useiden hyllyjen yhdistelmän tai koko Verkkokirjahyllyn. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Lue lisää: