Verkkokirjahyllyn uutuudet maaliskuussa 2021

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää lähes 600 ammattikirjaa. Tutustu maaliskuussa ilmestyneisiin uutuuksiin!

Johtoryhmän käsikirja

Mikko Luoma

Hyvin toimiva johtoryhmä on korvaamaton menestystekijä kaikissa organisaatioissa. Johtoryhmän tulee kuitenkin olla paljon enemmän kuin aika ajoin yhteen kokoontuva ja työpaikan asioita käsittelevä kallispalkkainen ihmisjoukko. Tuloksellinen johtoryhmä on osa organisaation johtamisjärjestelmää, ja sillä on yhteytensä strategiseen johtamiseen, organisaatiorakenteeseen, johtamisprosesseihin sekä hallituksen ja muiden johtavien ryhmien toimintaan.

Johtoryhmän käsikirja kuvaa seikkaperäisesti johtoryhmätyöskentelyn ydinkysymyksiä: Kuinka suuri johtoryhmän tulee olla ja minkä toimintojen edustajista sen tulee muodostua? Miten johtoryhmä laatii itselleen sopivat pelisäännöt? Miten johtoryhmän työskentelystä tulee palkita? Miten johtoryhmä viritetään strategiseen läpimurtoonsa? Milloin ja miten johtoryhmää tulee uudistaa?

Hyllyssä: Esimiestyö

 

Lue lisää kirjan teemasta

Kallispalkkainen harrastuskerho vai tulosta tekevä tiimi?

Kukka Kortesluoma

Läpimurto on johtoryhmätyöskentelyn huipentuma, ja sen onnistuminen hyvin tai huonosti ennustaa koko johtoryhmäprojektin hyvää tai huonoa onnistumista. Läpimurron jälkeen johtoryhmän työn luonne kuitenkin muuttuu.

Jatka tästä kirjoitukseen

 

Tutustu myös Sijoituskirjaston uutuuteen

Digitaaliset rahoituspalvelut

Atso Andersen

Rahoituspalvelut palvelut teknologisoituvat ja niiden tarjonta muuttuu nopeasti. Myös alan liiketoimintamallit ovat murroksessa.
Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen rahoituspalveluiden digitalisoitumiseen liittyvä kirja, joka on tarkoitettu rahoituspalve­luiden kehittämisen parissa työskenteleville tai niille, jotka haluavat ymmärtää paremmin, mikä rahoituspalvelujen fintech-ilmiö on.

Hyllyssä: Sijoituskirjasto

Lue lisää

 

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja ja hakuteoksia. Verkkokirjahyllyssä on seuraavat hyllykokonaisuudet – TyöoikeusYritysoikeusJulkisoikeusSiviilioikeusAsuminen ja ympäristöoikeusPerhe- ja perintöoikeusRikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, TaloushallintoVerotus ja Esimiestyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta. Verkkokirjahyllystä löytyy myös uusi Päivittyvät hakuteokset -hyllykokonaisuus. Voit valita käyttöösi yhden hyllyn tai useiden hyllyjen yhdistelmän. Päivittyviä hakuteoksia voit hankkia yksittäin. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Lue lisää: