Verkkokirjahyllyn uutuudet joulukuussa

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää yli 500 ammattikirjaa. Tutustu joulukuun uutuuksiin!

Verkkokirjahylly

Verkkokirjahyllyssä joulukuussa ilmestyneitä:

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus

Leila Juanto, Anu Punavaara, Petri Saukko

Teos on perusteellinen kirja arvonlisäverotuksesta ja muusta kulutusverotuksesta. Kirjassa käsitellään arvonlisäverotuksen perusteet ja voimassa olevan lainsäädännön perinteiset ja ajankohtaiset tulkinnallisuudet.

Hyllyssä: TaloushallintoVerotus

Lue lisää

Joukkorahoitus

Aki Kallio, Lasse Vuola

Joukkorahoitus on osa digitalisoituvia rahoitusmarkkinoita ja ensimmäisiä uuden finanssiteknologian mahdollistamia laajalti käyttöön otettuja rahoituksen hankkimis- ja välitysmuotoja. Joukkorahoituksen perusajatuksena on kerätä pieniä rahasummia suurelta joukolta ihmisiä.

Hyllyssä: Taloushallinto

Lue lisää 

Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Kari Hoppu

Suosittu perusteos keskeisistä liike-elämää sääntelevistä oikeusnormeista.

Kirjassa käsitellään liike-elämän sopimuksia, velkasuhteita, vakuuksia, ­vahingonkorvausta, eri yritysmuotoja, arvopaperilainsäädäntöä, liikekilpailun sääntelyä ja kuluttajansuojaa. Tässä 16., uudistetussa painoksessa on otettu huomioon muutokset muun muassa arvopaperimarkkinalaissa ja kilpailuoikeudessa.

Hyllyssä: Siviilioikeus

Lue lisää 

Lapsioikeuden perusteet

Suvianna Hakalehto

Teos on systemaattinen yleisesitys lasten oikeuksista perheessä ja viranomaistoiminnassa. Kirja antaa selkeän yleiskuvan lapsioikeuden keskeisistä osa-alueista. Tarkastelun kohteena on lapsen oikeudellinen asema huollettavana, varhaiskasvatuksessa, koululaisena, potilaana, lastensuojelun asiakkaana, kuluttajana, vahingonaiheuttajana, vahingonkärsijänä, rikoksen uhrina ja osallisena tuomioistuinprosessissa. 

Hyllyssä: Julkisoikeus

Lue lisää

Lastensuojelun perhehoito

Mirjam Araneva

Teos on tiivis kokonaisesitys lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta, sen keskeisistä periaatteista ja toimintamuodoista. Perhehoitoa käsitellään teoksessa julkisena hallintotehtävänä. Lapsen sijaishuoltoa ja siihen liittyvien eri tahojen asemaa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuslähtöisesti ja käytännönläheisesti.

Hyllyssä: Julkisoikeus

Lue lisää

Työsuojeluvastuuopas

Harri Hietala, Mikko Hurmalainen, Keijo Kaivanto

Työsuojeluvastuuopas on havainnollinen ja käytännönläheinen teos työnantajan työsuojeluvastuusta kaikenkokoisten yritysten ja julkishallinnon johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle sekä työntekijöille ja heidän edustajilleen.

Hyllyssä: Työoikeus 

Lue lisää

Yritysjärjestelyt

Raimo Immonen

Yritysjärjestelyjä ei voida perustaa muuhun kuin ajantasaiseen tietoon. Teos auttaa valitsemaan oikeat menettelyt, silmällä pitäen liiketoiminnan kehittämistä, riskienhallintaa tai optimaalisen verokohtelun tavoittelua.

Hyllyssä: Yritysoikeus

Lue lisää

 

Arkistoon joulukuussa siirtyneitä:

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus (2014)

Leila Juanto, Petri Saukko 

Teos on perusteellinen käsikirja arvonlisäverotuksesta. Kirjassa käsitellään arvonlisäverotuksen perusteet ja lainsäädännön tulkinnallisuudet. Kattavat kommentoinnit ja viittaukset ajankohtaisiin kansallisiin ja EU-oikeudellisiin oikeustapauksiin sekä viranomaisohjeisiin auttavat käytännön ongelmatilanteissa. 

Hyllyssä: Arkisto

Lue lisää

 

Tervetuloa käyttökoulutukseen!


Asiantuntijoidemme opastuksella löydät Fokuksen, Verkkokirjahyllyn ja Suomen Laki -hakupalvelun tärkeimmät toiminnallisuudet ja sisällöt. Käyttökoulutukset räätälöidään osallistujien kiinnostuksen ja tiedontarpeiden mukaan.

Kevään koulutusaikataulu on seuraava:
pe 25.1. klo 9-10
ma 25.2. klo 9-10
ma 25.3. klo 9-10
to 25.4. klo 9-10
pe 24.5. klo 9-10

Järjestämme koulutustilaisuudet Alma-talossa (Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki). Ilmoittaudu mukaan: protoimitus@almamedia.fi.

 

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja. Verkkokirjahyllyssä on yksitoista hyllykokonaisuutta – Työoikeus, Yritysoikeus, Julkisoikeus, Siviilioikeus, Asuminen ja ympäristöoikeus, Perhe- ja perintöoikeus, Rikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, Taloushallinto, Verotus ja Esimiestyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta.

Voit valita käyttöösi yhden hyllyn, useiden hyllyjen yhdistelmän tai koko Verkkokirjahyllyn. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Lue lisää: