Verkkokirjahyllyn joulukuussa ilmestyneet uutuudet

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää lähes 600 ammattikirjaa. Tutustu joulukuussa ilmestyneisiin uutuuksiin!

vkh_kuvitus_560x250

Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Hoppu Esko, Hoppu Kari, Hoppu Katja

Suosittu perusteos (17., uudistettu painos) keskeisistä liike-elämää sääntelevistä oikeusnormeista. Kirjassa käsitellään liike-elämän sopimuksia, velkasuhteita, vakuuksia, ­vahingonkorvausta, eri yritysmuotoja, arvopaperilainsäädäntöä, liikekilpailun sääntelyä ja kuluttajansuojaa.

Lue lisää

Hyllyssä: Siviilioikeus

Osakeyhtiö II

Mähönen, Villa

Teos on neliosaisen Osakeyhtiö-teossarjan II osan neljäs, uudistettu painos. Teoksessa keskitytään osakeyhtiölain pääomarakennetta, rahoitusta, varojen käyttöä ja jakoa, yritysjärjestelyjä sekä vähemmistöosakkeiden lunastusta koskeviin sääntelyratkaisuihin.

Lue lisää

Hyllyssä: Yritysoikeus

Suomen vahingonkorvausoikeus

Ståhlberg, Karhu

Suomen vahingonkorvausoikeus on kattava oikeustieteellinen ja systemaattinen käsikirja, jossa selvitetään, miten ja millä edellytyksillä sopimussuhteiden ulkopuolella syntyvät vahingot korvataan.

Lue lisää

Hyllyssä: Siviilioikeus

Tietopyynnöt ja henkilötietojen luovuttaminen

Krakau, Haapalehto

Teoksessa käydään monipuolisesti ja esimerkkien valossa läpi julkisuuslain tietopyyntöjen ja tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen tarkastuspyyntöjen käsittelyä ja pyyntöihin vastaamista.

Lue lisää

Hyllyssä: Julkisoikeus

Työsopimuslaki käytännössä

Hietala, Kairinen, Kaivanto, Schön

Työsopimuslaki käytännössä on selkeä esitys työsopimuslaista. Teos antaa käyttäjälle keskeiset tiedot työsopimuslaista ja siinä havainnollistetaan, miten lakia sovelletaan käytännössä.

Lue lisää

Hyllyssä: Työoikeus

Uudistunut lapsenhuoltolaki

Tolonen, Linnanmäki 

Teoksessa käydään systemaattisesti läpi kaikki uudistetut ja uudet lapsenhuoltolain säännökset. Teoksessa hyödynnetään myös kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin liittyvää aineistoa, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä.

Lue lisää

Hyllyssä: Perhe- ja perintöoikeus

Vuosilomalaki 

Nyyssölä

Teos on perusteellinen ja ajantasainen kokonaisesitys vuosilomalaista ja sen tulkintaan vaikuttavasta kotimaisesta ja eurooppalaisesta oikeuskäytännöstä.

Lue lisää

Hyllyssä: Työoikeus

 

Arkistoon siirtyneitä:

Työsopimuslaki käytännössä (2016)

Vuosilomalaki (2013)

 

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja. Verkkokirjahyllyssä on yksitoista hyllykokonaisuutta – TyöoikeusYritysoikeusJulkisoikeusSiviilioikeus, Asuminen ja ympäristöoikeusPerhe- ja perintöoikeusRikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, TaloushallintoVerotus ja Esimiestyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta.Voit valita käyttöösi yhden hyllyn, useiden hyllyjen yhdistelmän tai koko Verkkokirjahyllyn. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Lue lisää: