Verkkokirjahyllyssä ilmestyneet uutuudet

Alma Talentin jatkuvasti täydentyvä Verkkokirjahylly sisältää yli 500 ammattikirjaa. Tutustu viimeaikaisiin uutuuksiin!

Joustotyöaika

Niina Riipinen

Teoksessa käsitellään käytännönläheisesti joustotyöaikaan liittyviä ongelmatilanteita, kuten sairausajan palkkaa, työajan tasoittumista, lisä-, yli- ja sunnuntaityön korvaamista sekä yhdenvertaisuuskysymyksiä. Teoksessa käsitellään myös joustotyöaikaa koskevaa työehtosopimustasoista sopimista.

Lue lisää

Hyllyssä: Työoikeus

Kasvuun yritysostolla - onnistu yrityskaupassa

Lauri Lähteenmaa, Antti Liimatainen

Kasvuun yritysostolla – Onnistu yrityskaupassa on ensimmäinen suomalainen epäorgaaniseen kasvuun keskittyvä kirja omistajien, hallitustyöskentelyn ja liikkeenjohdon näkökulmasta.

Lue lisää

Hyllyssä: Taloushallinto

Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa

Kirsikka Linnanmäki

Kirja käsittelee lapsen etua ja oikeuksia huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa. Teos on ensimmäinen lapsen oikeuksien ja sovittelun vuorovaikutusta luotaava tutkimus Suomessa.

Lue lisää

Hyllyssä: Perhe- ja perintöoikeus

Sähköiset todisteet rikosprosessissa

Juhana Riekkinen

Teos on ensimmäinen kotimainen kokonaisesitys sähköisistä todisteista sekä niihin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja ongelmista rikosprosessin eri vaiheissa. Teoksessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädäntöä, joka mahdollistaa todisteiden hankintaa tietojärjestelmistä ja tietoverkoissa. 

Lue lisää

Hyllyssä: Rikos- ja prosessioikeus

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 2019

Työoikeudellisen Yhdistyksen vuoden 2019 vuosikirjassa on viisi artikkelia, joista yksi on vertaisarvioitu. Lisäksi siinä on muistokirjoitus pitkään työoikeuden parissa vaikuttaneesta asianajaja Mauri Saarisesta. Kirjoittajakunta on taustoiltaan monipuolinen.

Lue lisää

Hyllyssä: Työoikeus

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2020

Kimmo Nieminen (toim.)

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2020 on HR:n, luottamushenkilöiden, työsuojeluhenkilöstön ja esimiesten tarpeisiin suunnattu tiivis käsikirja työsuhteesta. Teoksesta löytyy helposti vastaus yksittäiseen ongelmatilanteeseen työpaikalla, ja se on avuksi työsuhteeseen liittyvien lakien soveltamisessa.

Lue lisää

Hyllyssä: Työoikeus

Vuosilomalaki käytännössä

Hietala, Kaivanto

Teos sisältää keskeisimmät vuosilomalakia koskevat työehtosopimusperiaatteet sekä kaikki tärkeimmät oikeustapaukset. Uudistettuun painokseen on sisällytetty uusin oikeuskäytäntö sekä uudet työneuvoston lausunnot lain soveltamisesta.

Lue lisää

Hyllyssä: Työoikeus

 

Mikä on Verkkokirjahylly? Alma Talentin Verkkokirjahylly on palvelu, joka sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja. Verkkokirjahyllyssä on yksitoista hyllykokonaisuutta – Työoikeus, Yritysoikeus, Julkisoikeus, Siviilioikeus, Asuminen ja ympäristöoikeus, Perhe- ja perintöoikeus, Rikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, Taloushallinto, Verotus ja Esimiestyö. Lisäksi Verkkokirjahyllyssä on kaikkien aihealueiden yhteinen Arkisto, jonka kirjojen ilmestymisestä on yli seitsemän vuotta.Voit valita käyttöösi yhden hyllyn, useiden hyllyjen yhdistelmän tai koko Verkkokirjahyllyn. Verkkokirjahyllyn löydät osoitteesta verkkokirjahylly.almatalent.fi. Hyllyjä voi tilata osoitteessa sisaltopalvelut.almatalent.fi.

Lue lisää: