Väylämaksujen poisto uudelle lausuntokierrokselle

Väylämaksun kantaminen ehdotetaan lopetettavan ajanjaksolta 1.7.–31.12.2020.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu esitys, jolla muutettaisiin väliaikaisesti väylämaksulakia.

Muutoksella helpotetaan kauppamerenkulkua ja varmistetaan meriliikenteen toimivuus koronavirustilanteesta johtuvassa poikkeustilassa.

Esitys väylämaksulain muutoksesta oli lyhyellä lausuntokierroksella huhtikuun lopussa. Lakiesitystä on muokattu tämän jälkeen ja siitä on poistettu ehdotus vuonna 2020 jo maksettujen väylämaksujen palauttamisesta.

Asian valmistelun aikana tilanne on muuttunut hallituksen valmistelemien yleisten yritystukien ja varustamoille tarjottavan takauksen myötä, eikä väylämaksun palauttaminen kaikille aluksille ole tehokas tapa tukea varustamoja.

Väylämaksu poistettaisiin poikkeuksellisesti kuitenkin 1.7.2020 alkaen loppuvuodeksi 2020 elinkeinoelämän kuljetuskustannusten laskemiseksi. Valtaosa Suomen ulkomaankaupasta kulkee meritse. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on lisäksi aloittanut lain valmistelun vuoden 2021 väylämaksun puolittamisesta aiemmin sovitusti.

Väylämaksulain mukaan Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Sitä on maksettava, kun alus saapuu suomalaiseen satamaan ulkomailta tai kun alus siirtyy suomalaisesta satamasta toiseen suomalaiseen satamaan. Väylämaksulla katetaan merenkulun kustannuksia ja mm. jäänmurto.

Mitä seuraavaksi?

Esitys väylämaksulain muutoksesta on lyhyellä lausuntokierroksella asian kannalta keskeisillä sidosryhmillä 19.–20.5.2020.

Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2020.

Esitys liittyy vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioon.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Lue lisää: