Valmiste- ja autoverotuksen menettelysäännösten uudistaminen on käynnistynyt

Tavoitteena on, että valmiste- ja autoverotuksen uudistetut menettelysäännökset tulisivat voimaan vuonna 2021.

Valtiovarainministeriö on alkanut valmistella lainsäädäntöä, jolla uudistetaan valmiste- ja autoverotuksen menettelyitä.

Hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen menettelyitä mahdollisuuksien mukaan muiden Verohallinnon verotusmenettelyiden kanssa. Yhdenmukaistamisella tavoitellaan sääntelyn yksinkertaistumista ja selkeytymistä ja tätä kautta verovelvollisten hallinnollisen taakan keventymistä. 

Hankkeen tavoitteena ei ole valmistella muutoksia siihen, mistä tuotteista ja kuinka paljon valmisteveroa ja autoveroa kannetaan.

Valmiste- ja autoverotuksen verotusmenettelyjen kehittäminen on osa uudistusta, jonka ensi vaiheessa valmiste- ja autoverotuksen toimittaminen siirrettiin Tullilta Verohallinnolle (VETO-hanke). Menettelysäännösten uudistaminen on jatkoa myös Verohallinnon verotus- ja veronkantomenettelyjen yhdenmukaistamiselle ja yksinkertaistamiselle, jota on toteutettu vaiheittain osana Verohallinnon tietojärjestelmäuudistusta (Valmis-hanke).

Lisätietoa hankkeesta.

Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote.

Lue lisää: