Uutta päivittyvissä hakuteoksissa

Lokakuussa on ilmestynyt uusi päivittyvä hakuteos Osakeyhtiölaki. Kommentaari sisältää perustellut ja käytännössä testatut soveltamisohjeet jokaiselle osakeyhtiölain pykälälle.

Kuva: Unsplash

Uutuus: Osakeyhtiölaki

 • Teoksen tekijät Manne Airaksinen, Pekka Pulkkinen ja Vesa Rasinaho ovat osakeyhtiölain arvostettuja asiantuntijoita. He ovat osallistuneet osakeyhtiölain valmisteluun.
 • Sisältö perustuu vuonna 2018 julkaistuihin Osakeyhtiölaki I ja Osakeyhtiölaki II -teosten kolmansiin, uudistettuihin painoksiin, jotka on päivitetty vuoden 2021 aikana.
 • Sähköinen palvelu on linkitetty Suomen Laki -hakupalvelun säädöksiin ja oikeuskäytäntöön.
 • Tutustu ja tilaa.

Perintö- ja lahjaverotus

Palkkahallinto

 • Henkilöstöanti voidaan toteuttaa joko uusilla osakkeilla tai yhtiön markkinoilta hankkimilla omilla osakkeilla.
 • Vuodesta 2021 sovellettavan TVL 66a §:n säännökset koskevat tietyin edellytyksin työsuhteeseen perustuvaa osakeantia muussa kuin julkisesti noteeratussa osakeyhtiössä.
 • Kulttuuritoimintana pidetään TVL 69.5 §:n 16.7.2021 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan myös mm. urheiluun ja eri taiteenaloihin liittyviä messuja sekä myös etäyhteyden avulla tapahtuvaa reaaliaikaista osallistumista edellä mainittuun toimintaan.
 • Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 11 euroa vuonna 2021. Jos työntekijä joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa päivässä, on ateriakorvaus 22 euroa. Kahden verovapaan ateriakorvauksen maksamisen edellytykset täyttyvät myös, jos työntekijällä olisi työpäivän pituuden vuoksi kahteen le­po­taukoon (työaika ylittää vuorokaudessa 10 tuntia).
 • Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) antoi kesäkuussa 2021 kolme ratkaisua koskien työtapaturma- ja ammattitautilain soveltamista ruokalähetin tekemään ruoankuljetustyöhön.
 • Lähetettyjen työntekijöiden vakuuttamisen poikkeuslupaa voidaan hakea, kun komennuksen kesto on enintään 5 vuotta. Pidemmäksi ajaksi poikkeuslupa voidaan myöntää vain erityistapauksissa.
 • Eduskunta on hyväksynyt Suomen ja Japanin välille sosiaaliturvasopimuksen.

Prosessioikeus

Rikosoikeus

Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas

 • Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas sisältää yli 230 ajan tasalla olevaa ja tarvittaessa päivitettävää asiakirjamallia kaikilta käytännön yritystoimintaan liittyviltä alueilta.

Lue lisää: