Uusia KILAn ratkaisuja

KILA 2018/1978 – Kirjanpitolautakunnan lausunto osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistämisestä

Lautakunnalta tiedusteltiin, olisiko KPL 1:3:ssä tarkoitetun hyvän kirjanpitotavan mukaista esittää konsernitilinpäätöksessä samalla rivillä pääomaosuusmenetelmällä laskettu osakkuusyrityksen tulo-osuus ja saadut korkotuotot.

KILA 2018/1979 – Omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelystä

Hakija kysyi kirjanpitolautakunnalta, kirjataanko omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettava tuotto osingon tavoin oman pääoman vähennykseksi, ja jos näin toimitaan, miten hyvityksen verovaikutus huomioidaan?

KILA 2018/1980 – Liikevaihto-kriteerin soveltamisesta asunto-osakeyhtiössä

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon liikevaihdon tulkinnasta sovellettaessa KPL 1:4a – 1:4c:ssä säädettyjä kokorajoja asuntoyhtiössä.


KILA 2018/1981 – Poistoajan pituuden määrittelystä määräaikaiseen vuokrasopimukseen nähden

Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnan kantaa siihen, voiko poistosuunnitelmassa ottaa huomioon vuokrasopimuksen todennäköisen jatkumisen vai tuleeko poistosuunnitelma kytkeä nykyisen vuokrasopimuksen voimassaoloaikaan.

***

Lue lisää Fokus Liikekirjanpito -teoksesta. 

Lue lisää: