Uuden asetietojärjestelmän käyttöönotto siirtyy

Ampuma-aselain mukaisen uuden asetietojärjestelmän ja siihen liittyvän sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy. Syynä on poliisin asetietojärjestelmän valmistumisen viivästyminen.

Valtioneuvosto antoi 6.9.2018 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Uusi asetietojärjestelmä ja sen mukainen sähköinen asiointi oli tarkoitus ottaa käyttöön 1.12.2018. Tietojärjestelmän viivästymisestä johtuen aikataulu siirtyy ja sähköistä asiointia koskevia säännöksiä aletaan soveltaa uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton myötä 1.3.2020 lukien.

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan pidempää määräaikaa asekeräilijöille hakea aselupa tai tehdä ilmoitus ennen 1.12.2017 hankituista ampuma-aseista ja aseen osista. Uusi määräaika olisi 31.5.2019.

Esitetyillä muutoksilla ei muuteta ampuma-aselain sisältöä.

Lue myös Poliisihallituksen tiedote 18.7.2018.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Lue lisää: