Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia lastensuojelulain muutoksista

Valituslupamenettely lastensuojeluasioissa muuttui 1.1.2020. Myös jälkihuollon ikärajan noston voimaantulo täsmentyi.

Miten lastensuojelulain muutokset vaikuttavat sijaishuollossa olevien lasten oikeuksiin? Kenelle jälkihuolto jatkossa kuuluu? Muun muassa näihin kysymyksiin on vastattu lastensuojelulain muutoksista kertovalla verkkosivulla.

Lastensuojelulakiin tuli muutoksia 1.1.2020. Lastensuojeluasioiden valituslupamenettely muuttui osittain hallintoprosessilain uudistuksen vuoksi. Lisäksi laissa säädetään täsmällisemmin siitä, ketkä ovat oikeutettuja lastensuojelun jälkihuoltoon, kun ikäraja nousi 25 vuoteen 1.1.2020.

Lastensuojelulain muutokset -sivulla kerrotaan myös esimerkiksi lain vaikutuksista perhehoitoon sekä jälkihuollon ikärajan muutoksista.

Lastensuojelulain muutoksilla vahvistetaan kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon, valvontaan sekä ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun.

Muutosten painopiste on ennakollisissa keinoissa, joiden avulla on tarkoitus ehkäistä haastavien tilanteiden syntyä ja rajoitustoimenpiteiden tarvetta.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue lisää: