Työttömistä 60–64-vuotiaista joka toinen pitkäaikaistyötön

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2019 lopussa Suomessa oli työttömiä 257 400, joista 60–64-vuotiaita oli 32 100 (12,5 %). Puolet 60–64-vuotiaista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyys oli tässä ikäryhmässä lähes yhtä yleistä kaikilla koulutusasteilla. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.

Kaikista vuoden 2019 lopun työttömistä neljäsosa (25,2 %) oli pitkäaikaistyöttömiä, eli oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Pitkäaikaistyöttömyys oli sitä yleisempää, mitä vanhemmista työttömistä oli kyse. Erityisen selvä kasvu pitkäaikaistyöttömien osuudessa oli kahden vanhimman viisivuotisikäryhmän välillä: työttömistä 55–59-vuotiaista 32 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä ja 60–64-vuotiaista 50 prosenttia.

Pidemmätkin työttömyysjaksot olivat 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä yleisiä: joka neljäs (26,8 %) oli ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään kaksi vuotta ja joka kymmenes (10,3 %) vähintään neljä vuotta. 

Pitkäaikaistyöttömyys oli yleisempää miehillä kuin naisilla kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi nuorimmassa ja vanhimmassa, eli 16–19-vuotiaiden ja 60–64-vuotiaiden ikäryhmissä. Nuorimmassa ikäryhmässä pitkäaikaistyöttömiä oli ylipäätään hyvin vähän (alle 100 henkilöä). 

Korkeampi koulutus ei suojaa ikääntyvää työttömyyden pitkittymiseltä

Työttömien 60–64-vuotiaiden yleisin korkein tutkinto oli toisen asteen tutkinto, jollaisen oli suorittanut 14 980 henkilöä eli 47 prosenttia ikäluokan työttömistä 1) . Myös koko 60–64-vuotiaiden ikäluokassa (359 180) toinen aste oli yleisin korkein tutkinto, ja vastaava osuus oli 44 prosenttia (156 810) ikäluokasta. 

Vuoden 2019 lopussa työttömänä olleista 60–64-vuotiaista 5 010 (15,6 %) oli suorittanut alimman korkea-asteen tutkinnon, 4 170 (13,0 %) oli suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja 220 (0,7 %) tutkijakoulutuksen. Korkeakoulutettuja 60–64-vuotiaita työttömiä oli siten 9 400, eli vajaa kolmasosa (29,3 %) kaikista 60–64-vuotiaista työttömistä. Korkeakoulutus oli työttömien 60–64-vuotiaiden keskuudessa hieman harvinaisempaa kuin vastaavan ikäisessä väestössä keskimäärin: ikäluokasta 36 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon.

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli noin puolet kaikissa koulutusasteryhmissä 60–64-vuotiailla. Matalimmillaan pitkäaikaistyöttömien osuus oli toisen asteen ja erikoisammattikoulutusasteen ryhmässä, jossa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kyseisen koulutusasteen suorittaneista 60–64-vuotiaista työttömistä oli 48 prosenttia (7 330). Korkeimmillaan osuus oli tutkijakoulutusasteen ryhmässä, jossa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista koulutusasteen työttömistä oli 55 prosenttia (120). 

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Lue lisää: