Työttömiä työnhakijoita lokakuussa 259 000

Työttömien työnhakijoiden määrä laski 53 700 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuussa 91 600. Kaikkiaan avoinna oli 169 700 työpaikkaa, mikä on 69 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 259 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 53 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 34 300 enemmän kuin kaksi vuotta sitten lokakuussa. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 6 300:lla. 

Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 139 000 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Koko maassa oli lomautettuna lokakuun lopussa 29 600 henkilöä, mikä on 45 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 19 800 henkilöä, mikä on 37 400 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Syyskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 1 300:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 108 000

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 108 000, mikä on 26 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 100 700 eli 13 600 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 500 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 27 800. Nuorten työttömyyksistä 60,8 prosenttia päättyi tammi–lokakuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 3,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuun aikana 91 600 eli 38 600 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 169 700 työpaikkaa, mikä on 69 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 112 600 henkilöä, mikä on 5 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 7,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 65 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 72,7 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 164 000, mikä oli 37 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,1 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue lisää: