Työryhmän ehdotus: Kotitalouksien velkaantumista hillittävä uusin keinoin

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa, että kotitalouden luottojen enimmäismäärä sidottaisiin vuosituloihin. Ehdotukset sisältävät rajoituksia myös taloyhtiölainoihin.

Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut historiallisen korkeaksi. Samalla myös maksuhäiriöt ovat lisääntyneet.

Velkaa tulojen mukaan

Työryhmä ehdottaa harkittavaksi mm. seuraavia uusia keinoja, jotta kotitalouksien liiallista velkaantumista voitaisiin hillitä:

Enimmäisvelkasuhde: Kotitalouden kaikkien luottojen määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa. Laskennassa otettaisiin huomioon uusi laina, aiemmat lainat ja osuus taloyhtiölainoista.

Enimmäistakaisinmaksuaika: Asuntoluoton takaisinmaksuaika saisi olla enintään 25 vuotta. Laina-aikana voisi edelleen sopia maksujärjestelyistä, kuten lyhennysvapaista.

Taloyhtiölainojen rajoitteet uudisrakentamisessa: Taloyhtiö saisi lainaa enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Takaisinmaksuaika voisi olla enintään 25 vuotta, eikä lyhennysvapaita saisi olla viiteen vuoteen asunnon valmistumisesta.

Luotonantajat voisivat tietyin ehdoin poiketa näistä säännöistä. Säännöt koskisivat luottolaitosten lisäksi myös muita luotonantajia.

Ehdotuksen mukaan lainakatto eli enimmäisluototussuhde pysyisi ennallaan mutta koskisi jatkossa myös muita asuntolainan myöntäjiä kuin luottolaitoksia. Nykyisin asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Ensiasunnoissa katto on 95 prosenttia.

”Ehdotuksemme eivät kiristäisi merkittävästi asuntoluotonantoa nykytilanteessa. Meidän pitää kuitenkin varautua siihen, että markkinat voivat ylikuumentua”, sanoo työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Mörttinen.

Valvonta Finanssivalvonnalle

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kaikkien kuluttajaluotonantajien valvonta siirrettäisiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle. Samalla kehitettäisiin maksukyvyttömyysriskien hallinnan sääntelyä ja luottokelpoisuusarvioinnin vaatimuksia.

Työryhmä pitää tärkeänä, että Suomessa otetaan käyttöön positiivinen luottorekisteri, josta näkisi henkilön kaikki luotot. Sen perustaminen sisältyy hallitusohjelmaan.

Ministeri Lintilä: Hyvä pohja keskustelulle keinoista

Työryhmä luovutti muistionsa valtiovarainministeri Mika Lintilälle 1.10.2019.

”Kotitalouksien velkaantumiskehitys on huolestuttava, ja EU-valvoja suositteli juuri Suomelle toimenpiteitä velkaantumisen rajoittamiseksi. On hyvä, että aihetta on pohdittu kattavasti nyt myös työryhmässä. Raportti antaa pohjan käydä laaja-alainen keskustelu niistä keinoista, joita meidän tulisi ottaa käyttöön velkaantumisen hillitsemiseksi, ministeri Lintilä sanoo.

Valtiovarainministeriö lähettää ehdotukset lausuntokierrokselle 1.10.2019. Lausuntoaika päättyy 29.11.2019.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Lue lisää: