Työryhmä valmistelemaan henkilötodistelun vastaanottamista videotallenteelta

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla oikeudenkäynnin henkilötodistelu voitaisiin muutoksenhakutuomioistuimessa ottaa vastaan videotallenteelta.

Tavoitteena on siirtyä menettelyyn, jossa käräjäoikeudessa esitettävästä henkilötodistelusta tehdään videotallenne. Jos asian käsittely jatkuu hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa, henkilötodistelu otetaan vastaan tältä tallenteelta. Näin todistajien ja muiden asianosaisten ei tarvitsisi saapua oikeuteen esittämään kertomustaan uudelleen.

Uudistuksella pyritään parantamaan muutoksenhaussa tapahtuvan näytön arvioinnin oikeellisuutta ja mm. tehostamaan muutoksenhakumenettelyä sekä vähentämään muutoksenhausta asianosaisille ja todistajille aiheutuvia kustannuksia. Tarkoitus on myös siirtää oikeudenkäyntien painopistettä entistä enemmän käräjäoikeuteen ja korostaa hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena.

Uudistus on osa pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa. Työryhmän toimikausi päättyy marraskuussa 2020. Tavoitteena on järjestelmän ottaminen käyttöön vuonna 2022.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Lue lisää: