Työnantaja ei pystynyt kumoamaan syrjintäolettamaa

KKO:n ratkaisu vanhan yhdenvertaisuuslain soveltamisesta

A oli työskennellyt X Oy:ssä lukuisissa lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa tilapäisenä ahtaajana. A oli sairauslomansa jälkeen ilmoittanut haluavansa palata töihin, mutta häntä ei enää pyydetty työvuoroihin. Korkeimmassa oikeudessa oli kyse siitä, oliko A:ta syrjitty terveydentilan vuoksi työhönotossa.  

Tapaukseen on sovellettu kumottua yhdenvertaisuuslakia (21/2004).  Asiassa on lisäksi tullut sovellettavaksi 31.12.2014 asti voimassa ollut työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentti (23/2004), jonka mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan muun ohella terveydentilan vuoksi. 

Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että yhtiö oli syrjinyt A:ta terveydentilan perusteella, kun se oli lakannut tarjoamasta A:lle töitä hänen sairauspoissaolojensa vuoksi. Yhtiö tuomittiin maksamaan A:lle vahingonkorvausta työsopimuslain 12 luvun 1 §:n perusteella. 

Lue koko tapaus KKO:2018:31 Suomen Laki -hakupalvelusta

Lue lisää: