Työeläkevakuuttajien sijoituskuluista suurin osa valuu ulkopuolelle - viime vuonna 1,4 miljardia euroa

Finanssivalvonta, työeläkevakuuttajat ja Tela ovat toteuttaneet tähän mennessä laajimman selvityksen työeläkejärjestelmän sijoituskuluista. Valtaosa kuluista uppoaa epäsuoriin kustannuksiin, esimerkiksi pääomarahastojen ja hedge-rahastojen palkkioihin. Asiasta uutisoi Kauppalehti.

Selvityksen mukaan työeläkevakuuttajien kaikki sijoituskulut olivat viime vuonna 1,6 miljardia euroa (noin 0,8 prosenttia suhteessa sitoutuneisiin pääomiin). Suoria kuluja oli 133 miljoonaa euroa  ja epäsuoria noin 1,4 miljardia euroa. Sitoutunut pääoma kuvaa vuoden aikana keskimäärin sijoitettavissa olevaa varallisuutta.

Rahastoja analysoivan Morningstarin asiantuntijan mukaan selvitys osoittaa, että eläkevakuuttajat maksavat mittavia summia ulkomaisille varainhoitajille epäsuorina kuluina. Samaan asiaan kiinnitti huomiota viisi vuotta sitten suomalaista työeläkejärjestelmää tutkinut Toronton yliopiston professori Keith Ambachtsheer.

Selvityksessä korostetaan, että eläkevarojen hajauttaminen on tärkeää riskien hallitsemiseksi.

”Tästä ja vuoden 2013 tutkimuksesta käy ilmi, että työeläkevakuuttajien oman sijoitustoiminnan kulut ovat verraten alhaiset”, sanoo Morningstarin apulaisjohtaja Matias Möttölä.

”Iso kysymys on se, ovatko vaihtoehtoiset sijoitusluokat niin arvokkaita eläkevarojen tuotto–riski-suhteelle, että näin korkeita kuluja kannattaa maksaa.”

Selvityksen mukaan eläkevakuuttajat sijoittavat sijoitusvarallisuudestaan itse puolet, toisen puoliskon sijoittamisessa käytetään ulkopuolisia sijoitusyhtiöitä.

Suurimmat kulut syntyvät noteeraamattomista sijoitusluokista, kuten pääomarahastoista ja hedge-rahastoista. Viime vuonna varsinkin tuottosidonnaiset palkkiot olivat selvityksen mukaan merkittäviä, koska sijoitusvuosi oli hyvä.

Selvityksessä muistutetaan, että kustannukset tulee aina suhteuttaa tuottoihin. Sijoitusvarallisuuden nettotuotto (tuotto kulujen jälkeen) oli 7,4 prosenttia eli 14 miljardia euroa vuonna 2017. Suorat sijoitukset tuottivat 6,6 prosenttia, ulkoiset 8,2 prosenttia. 

Telan analyysitoimintojen johtaja Minna Lehmuskeron  mukaan sijoitustoimintojen kustannukset ovat kohtuulliset.

”Lopputulos on ihan hyvä. Sijoituskulut ovat kohtuulliset siihen nähden, minkälaisia sijoitustuottoja nettona työeläkevaroille on saatu”, hän sanoo.

Selvityksen motiivina on kertoa ­eläkkeiden toimeenpanon ja eläkevarojen sijoittamisesta avoimesti, jotta järjestelmää voidaan arvioida läpinäkyvästi.

 

Lähde: Kauppalehti

 

Lue lisää: