Turvatarkastuksen työntekijöiden työtaistelu rikkoi työrauhavelvollisuutta

Työtaistelun syynä oli ollut työntekijän irtisanominen tämän pidettyä työasussaan Roosa nauhaa

Turvatarkastuksen työntekijöiden työtaistelun syynä oli ollut työntekijän irtisanominen. Työtaistelu oli siten kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon. Myös ammattiliiton katsottiin rikkoneen työrauhavelvollisuutensa sen lakon aikana järjestämän kahvitilaisuuden sekä julkisuuteen antamien lausuntojen perusteella. 

Työtuomioistuin tuomitsi työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Siviililentoliikenteen työntekijät ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 800 euroa ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa. 

Ilmailualan Unioni IAU ry ja Siviililentoliikenteen työntekijät ry velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.429,96 euroa. 

Lue koko tapaus TT:2019:4 Suomen Laki –hakupalvelusta. 

Lue lisää: