Tuomareille apulaisoikeuskanslerilta huomautukset liian lyhyen koeajan määräämisestä

Apulaisoikeuskansleri antoi kahdelle käräjätuomarille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden vuoksi.

Toisessa tapauksessa tuomari oli tuominnut vastaajalle määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään tuomion antamispäivänä. Toisessa tapauksessa kahden eri tuomion koeajat oli määrätty päättymään kahdeksan kuukautta tuomion antamispäivän jälkeen. Rikoslain mukaan koeajan vähimmäisaika on yksi vuosi.

Käräjätuomarien mukaan asiassa oli tapahtunut huolimattomuusvirhe tai ajatus- tai näppäilyvirhe.

Virheet havaittiin rangaistustuomioita tarkastettaessa eli osana oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaa laillisuusvalvontaa.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Lue lisää: