Tunteet vaikuttavat suorituskykyyn

Tunteet vaikuttavat ihmisen suorituskykyyn ratkaisevasti – myös työpaikalla. Silloin kun tätä tosiasiaa ei huomioida, menetetään valtavasti inhimillistä hyvinvointia ja potentiaalia: luovuutta, energiaa, sitoutumista ja kyvykkyyttä. Kun opimme ymmärtämään ihmisten tunteita ja tarpeita paremmin, löydämme myös parempia keinoja lisätä viihtyvyyttä, hyvinvointia ja sitoutumista työpaikoilla.

Heikki Kankaanpää, Ira Kujala ja Jarkko Rantanen

Tutkimusyhtiö Gallupin mukaan vain 13 prosenttia työntekijöistä ympäri maailman on aktiivisesti sitoutunut työhönsä, ja niissä yrityksissä, joissa henkilöstö on työhönsä sitoutunutta, tuottavuus on jopa 147 prosenttia suurempi kuin muissa yrityksissä. Valtaosassa yrityksiä jää siis suunnaton potentiaali täysin hyödyntämättä.

Tilannetta yritetään korjata johtamisen menetelmillä, jotka eivät pureudu juurisyihin. Asetetaan tulospalkkioita, kirkastetaan tavoitteita, määritellään työnkuvat ja vastuualueet tarkemmin, ehkä korotetaan palkkaa. Nämä kaikki ovat tärkeitä tekijöitä: jos niissä on häiriöitä, pahoinvointi lisääntyy. Mutta motivaation näkökulmasta edellä mainitut ovat ulkoisia tekijöitä. Ulkoisia tekijöitä kehittämällä voidaan lievittää ja poistaa pahoinvointia työssä: jos palkkaani korotetaan ja vastuualueeni selkiytyy, totta kai pahin turhautumiseni helpottaa, ainakin hetkeksi.

Tunnetaitoja voi kehittää

Mutta ulkoisia tekijöitä kehittämällä ei lisätä aitoa motivaatiota ja hyvinvointia. Ulkoisiin tekijöihin keskittymällä ei luoda aitoa innostusta, sitoutumista, hyvinvointia ja merkityksellisyyden tuntua. Siihen tarvitaan toisenlaisia keinoja. Jos haluamme vapauttaa ihmisten todellisen potentiaalin, meidän on ymmärrettävä syvästi, mitä tarkoittaa olla ihminen – myös työelämässä.

Käsittelemällä tunteita oikein vapautuu valtavasti potentiaalia. Se, että työntekijät kokevat työssään monipuolisesti erilaisia tunteita, kokevat työnsä kiinnostavaksi ja työpaikan ihmissuhteet merkittäviksi, näkyy heidän toimintakyvyssään: ajattelusta tulee joustavampaa ja monipuolisempaa, luovuus lisääntyy, sitoutuminen sekä halu ja uskallus tuoda oma itsensä töihin kokonaisena ihmisenä, täydellä panoksella, kasvavat.

Tunnetaitojen käyttäminen ei tarkoita sitä, että tunteista pitäisi puhua jatkuvasti tai että tunteita pitäisi jotenkin korostuneesti ilmaista. Tunnetaitoisuus tarkoittaa sitä, että tunnistat tilanteessa esiintyvät tunteet ja osaat huomioida ne toiminnassasi. On lukemattomia erilaisia tapoja toimia tunnetaitoisesti.

Ote on Jarkko Rantasen, Heikki Kankaanpään, Ira Leppäsen kirjasta Johda tunneilmastoa - Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali (Alma Talent, 2020).

Lue lisää: