Tulorekisterin teknisen dokumentaation vuosimuutokset 2020 julkaistu

Tulorekisterin teknisiin dokumentteihin on tehty vuoden 2020 vuosimuutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Tulorekisterin teknisiin dokumentteihin on tehty vuoden 2020 vuosimuutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020, mutta ne julkaistaan puoli vuotta etukäteen. Vuosimuutoksilla pyritään parantamaan ilmoittamisen loogisuutta ja tulorekisteriin tallennettujen tietojen laatua. Osa vuosimuutoksista on tehty tulorekisterin sidosryhmien esittämien muutospyyntöjen perusteella.

Palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen skeemakuvauksiin on lisätty käsittelysääntöjä. Uudet käsittelysäännöt koskevat esimerkiksi tunnisteita ja päivämäärien ilmoittamista. Lisäksi palkkatietoilmoituksen skeemakuvauksiin on lisätty uusi tieto: Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource).

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0

Tietojen jakelu - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0

Skeemakuvausten lisäksi vuosimuutoksia on tehty koodistoihin. Koodistot-dokumentissa oleva tulonsaajan lisätiedon tyyppi "Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö" tulee voimaan 1.1.2020. Tulolajien koodistoon tehdyt muutokset koskevat vakuuttamistiedon tyypin antamista tilanteissa, joissa suorituksen maksajan täytyy ilmoittaa tulolajille poikkeava vakuuttamistilanne. Tulolajeille 209 Kilometrikorvaus (veronalainen) ja 419 Vähennys ennen ennakonpidennystä on lisätty mahdollisuus ilmoittaa poikkeava vakuuttamistiedon tyyppi.

Koodistot 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0

Palkat - Koodistot - Tulolajit 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0

Dokumentaatio on saatavilla tulorekisteri.fi-sivustolla kymmenen vuoden ajan. Teknisten dokumenttien versiot on jaoteltu sivustolle vuosittain.

Lähde: vero.fi/tulorekisteri

Lue lisää: